Korporatyvinės reputacijos formavimo principai: viešasis sektorius
Komunikacija viešajame sektoriuje
Jelena Konieczna
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3172
PDF

Kaip cituoti

Konieczna J. (2010). Korporatyvinės reputacijos formavimo principai: viešasis sektorius. Information & Media, 54, 98-114. https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3172

Santrauka

Šiandien vargu ar atsirastų organizacija, abejojanti korporatyvinės reputacijos svarba. Tačiau iki šiol nėra bendro korporatyvinės reputacijos apibrėžimo. Požiūrių įvairovė turi savo pranašumų ir trūkumų: viena, tai leidžia korporatyvinės reputacijos sąvoką interpretuoti savaip, kita, tampa sudėtinga susigaudyti esamos informacijos kiekyje. Reputacija dažniausiai siejama ir / ar tapatinama su korporatyviniu įvaizdžiu ir korporatyviniu identitetu. Straipsnyje analizuojama korporatyvinio identiteto, korporatyvinio įvaizdžio ir korporatyvinės reputacijos sąvokos, jų panašumai ir skirtumai. Remiantis atlikta mokslinės literatūros analize, įvairių autorių pastabomis ir apibrėžimais, šiame darbe korporatyvinė reputacija suprantama kaip per tam tikrą laiką tarp suinteresuotojų susiformavusi, nusistovėjusi ir viešai perduodama nuomonė apie organizacijos veiklą, bruožus, rezultatus, vertybes, savybes ir pan., nusakanti galimą organizacijos elgseną ateityje ir parodanti organizacijos patikimumo, pripažinimo, pagarbos ir palankumo jai lygį. Kiekviena organizacija, neatsižvelgiant į jos profilį, tipą, sektorių ir dydį, privalo rūpintis savo suinteresuotaisiais ir palaikyti efektyvią komunikaciją su jais. Korporatyvinės reputacijos formavimas – ilgalaikis procesas, kuris duoda daug naudos organizacijai, tačiau dėl netinkamo elgesio gali būti sužlugdytas per labai trumpą laiką. Pagrindiniai teigiamos korporatyvinės reputacijos pranašumai ir nauda organizacijai yra pristatomi straipsnyje.
Šio straipsnio tikslas – pristatyti viešojo sektoriaus organizacijų korporatyvinės reputacijos formavimo principus. Išanalizavus ir apibendrinus įvairių autorių siūlomus korporatyvinės reputacijos formavimo elementus ir modelius, darbe išskiriami esminiai korporatyvinės reputacijos formavimo elementai – korporatyvinis identitetas ir korporatyvinis įvaizdis. Svarbu pabrėžti, kad, be šių elementų, organizacijos turi kreipti dėmesį į politinę, ekonominę, socialinę ir technologinę aplinką bei teikti kokybiškas paslaugas. Taip galima pelnyti suinteresuotųjų pasitikėjimą.
Korporatyvinės reputacijos formavimo principai straipsnyje išsamiai aprašyti ir pristatyti. Atkreipiamas dėmesys į pasikeitusį organizacijos suinteresuotųjų, kurie ir suformuoja teigiamą arba neigiamą korporatyvinę reputaciją, vaidmenį.

Corporate Reputation Formation Principles: Public Sector
Jelena Konieczna

Summary
There has been a growing research interest in the area of corporate reputation. This topic has been studied in almost all business issues and not so much in public sector organizations. Corporate reputation as a valuable intangible asset needs to be managed by all types of organizations, especially by those service knowledge-based. The article focuses on the topic of corporate reputation formation within the epublic sector. The purpose of the article is to present corporate reputation formation principles for public sector organizations. There are three main objectives of the article: first, to explore the concept of corporate reputation; second, to discuss the benefits of positive corporate reputation for the public sector; and, finally, to identify and analyse corporate identity and corporate image as the main elements of public sector organization’s corporate reputation formation.
Key words: public sector, corporate identity, corporate image, corporate reputation, corporate communication.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.