Organizacinės kultūros ir komunikacijos sąsajos lyties aspektu
Komunikacija, teorija ir praktika
Lijana Stundžė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3183
PDF

Kaip cituoti

Stundžė L. (2010). Organizacinės kultūros ir komunikacijos sąsajos lyties aspektu. Information & Media, 53, 63-85. https://doi.org/10.15388/Im.2010.0.3183

Santrauka

Didėjant dėmesiui organizacinei kultūrai, reikalaujama, kad vadovai pripažintų esminius organizacinės kultūros aspektus ir jų daromą poveikį darbuotojų pasitenkinimui darbu, vykdant įsipareigojimus, siekiant darbo rezultatų, darbuotojų tarpusavio sanglaudai, strategijai įgyvendinti ir t. t. Organizacinė kultūra daro poveikį darbuotojų elgsenai, kurios būdai yra perduodami vienų darbuotojų kitiems. Individai dirbdami organizacijoje ne tik kuria produktus ar paslaugas, gauna už tai atlyginimą, kopia karjeros laiptais, bet ir aktyviai kuria organizacinę kultūrą. Organizacinė kultūra yra kuriama ir palaikoma komunikacijos pagalba, o komunikacija yra vienas iš organizacinės kultūros elementų. Lytis kaip socialinis ir kultūrinis konstruktas taip pat yra vienas iš svarbesnių organizacinės kultūros elementų, nes požiūris į lytį, seksualumo suvokimas organizacijoje daro įtaką ten dirbantiems moterims ir vyrams, kita vertus, individo lytis taip turi poveikį organizacinei kultūrai.
Pagrindiniai žodžiai: organizacinė kultūra, lytis, komunikacija, organizacinių kultūrų tipologija, lyties aspektas, organizacinės kultūros elementai.

Correlation among Organizational Culture, Communication and Gender
Lijana Stundžė

Summary
The aim of this article is to analyze a correlation between organizational culture, gender and communication. The analysis is based on theoretical approaches. The article analyzes the concepts of organization’s culture and organizational culture; organizational culture types; elements of organizational culture and its correlation with gender. Focal attention is paid to the elements of organizational culture, such as management style, organizational policy, stereotypes, informal socialization, organizational demography, language and communication, time management, work ideology, perception of gender and sexuality, artifacts. The latter elements have utmost connections with gender.
There is an evident correlation among organizational culture, gender and communication.
Organizational culture is created and supported by communication; herewith, communication is one element of organizational culture. Gender as a social and cultural construct is also an essential element of organizational culture, because the perception of gender and sexuality influences women and men in an organization; on the other hand, gender, especially gender demography and leadership, also affects the organizational culture.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.