T. 80 (2017): Informacijos mokslai

T. 80 (2017)

Information & Media
Informacijos mokslai
Publikuota 2018-07-04

Straipsniai

Lijana Stundžė
Įvadinis žodis
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191
7-9
PDF
Lilija Kublickienė
Lygios moterų ir vyrų galimybės pasaulyje, Europos Sąjungoje ir Lietuvoje
Santraukos peržiūros 418 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 399
10-30
PDF
Dovainė Buschmann
Blogiau nei komunizmas? Diskursinė „anti-gender“ mobilizacijos strategija Lietuvoje
Santraukos peržiūros 420 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 415
31-49
PDF
Ilona Michailovič
Smurtas prieš moteris kaip diskriminacijos dėl lyties forma ir lyčių stereotipų pasekmė
Santraukos peržiūros 751 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 815
50-60
PDF
Monika Čeponytė | Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
Seksistinių nuostatų reikšmė seksualinio priekabiavimo atpažinimui
Santraukos peržiūros 692 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 635
61-80
PDF
Aurelija Novelskaitė | Raminta Pučėtaitė | Rasa Pušinaitė-Gelgotė
Lietuvos socialinių verslų novatoriškumas ir darniosios inovacijos: socialinių verslininkių patirtys
Santraukos peržiūros 432 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
81-89
PDF
Vilija Stanišauskienė | Aistė Urbonienė
Informacinių technologijų studentų profesinio identiteto raiška lyčių aspektu
Santraukos peržiūros 288 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
90-104
PDF
Lijana Stundžė
Formalioji lyčių studijų mokslo komunikacija: lyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 408 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
105-118
PDF
Julija Eidukevičiūtė
Vyras tėvas kaip socialinių paslaugų gavėjas: istorinės patirties raiška socialinio darbuotojo profesinėje komunikacijoje
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
119-135
PDF
Aurelija Novelskaitė | Raminta Pučėtaitė | Rasa Pušinaitė-Gelgotė
Lyties dimensija socialiniame versle: Lietuvos socialinių verslininkių patirtys
Santraukos peržiūros 368 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
136-146
PDF