Politinė komunikacija socialinių tinklų svetainėse
Medijų sankirtos
Andrius Šuminas
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3208
PDF

Kaip cituoti

Šuminas A. (2009). Politinė komunikacija socialinių tinklų svetainėse. Information & Media, 51, 24-36. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3208

Santrauka

Internetas suteikia naujų galimybių politinės komunikacijos vyksmui, gerokai išplečia tradicines komunikacijos ribas. Kasdien populiarėjančios socialinių tinklų svetainės užima svarbią vietą daugelio žmonių gyvenime, todėl politikai ir partijos stengiasi jas išnaudoti kaip dar vieną politinės komunikacijos įrankį. Šis straipsnis skiriamas socialinių tinklų svetainių naudojimo politinėje komunikacijoje galimybių analizei. Jame detaliai aptariami socialinių tinklų svetainių veikimo principai ir kategorijos, pateikiamos jų populiarumo priežastys, glaustai pristatomos pasaulyje ir Lietuvoje daugiausia vartotojų turinčios socialinių tinklų svetainės. Straipsnyje nagrinėjamos naujos politinės informacijos sklaidos galimybės, aptariamos dėl virtualių socialinių tinklų atsiradusios politinės komunikacijos segmentacijos ir personalizacijos prielaidos. Taip pat pristatomas Lietuvos politikų komunikacijos socialinių tinklų svetainėse tyrimas, atskleidžiantis internetinių socialinių tinklų naudojimo aspektus rinkimų ir nuolatinėje politinėje komunikacijoje.
Pagrindiniai žodžiai: socialinių tinklų svetainės, virtualūs socialiniai tinklai, politinė komunikacija, internetas ir politika, Facebook.

Political communication on social networking websites
Andrius Šuminas

Summary
The Internet brings new possibilities to political communication and substantially expands traditional communication borders. Social networking websites, getting more and more popular every day, hold a prominent place in the lives of a large number of people. That is why politicians and parties are trying to use these websites as an additional tool of political communication. This article is dedicated to the analysis of possibilities of the use of social networking websites for political communication. It discusses detailed operation principles and categories of social networks, defines the reasons of their popularity and shortly presents social networking websites with the largest number of users in Lithuania and worldwide.
The article explores in detail new possibilities for a spread of political information, speaks about the new ways of segmentation and personalization of political communication, created by virtual social networks. A research of Lithuanian politicians’ communication using social networking sites is also presented. The research shows how politicians use social networking websites for election and continuous political communication.
Key words: social networking websites, online social networks, political communication, Internet and politics, Facebook.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.