Kompiuterinis biojutiklių su perforuota ir selektyvia membrana modeliavimas vienmačiu keturių sluoksnių modeliu
Kompiuterinis modeliavimas
Karolis Petrauskas
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3217
PDF

Kaip cituoti

Petrauskas K. (2009). Kompiuterinis biojutiklių su perforuota ir selektyvia membrana modeliavimas vienmačiu keturių sluoksnių modeliu. Information & Media, 50, 328-333. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3217

Santrauka

Straipsnyje pateikiamas vienmatis biojutiklio su perforuota ir selektyvia membrana modelis. Šis modelis sudarytas pakeičiant perforuotą membraną dviem homogeniškais sluoksniais atitinkamai membranos dalims, kur skylutės yra užpildytos fermento ir kur fermento nėra. Pasiūlytas modelis buvo ištirtas vykdant skaitinius eksperimentus, kad būtų nustatytos sąlygos, kuriomis jis gali būti taikomas tiksliam biojutiklio veiksmo modeliavimui. Šio modelio tikslumas buvo vertinamas lyginant juo gaunamus rezultatus su dvimačio modelio rezultatais. Pasiūlyto modelio rezultatai taip pat buvo palyginti su vienmačio modelio, kuriame perforuota membrana pakeičiama vienu homogenišku sluoksniu, rezultatais. Biojutiklis buvo modeliuojamas reakcijos-difuzijos lygtimis su netiesiniu nariu, aprašančiu fermentinės reakcijos Michaelio–Menteno kinetiką. Modelio lygčių sistema buvo sprendžiama skaitiškai, naudojant baigtinių skirtumų metodą.

Computer-Aided Modeling of a Biosensor with Selective and Perforated Membranes Using a Four-Layered One-Dimensional Model
Karolis Petrauskas

Summary
This article presents a one-dimensional model for a biosensor with perforated and selective membranes. This model is constructed by replacing the perforated membrane with two homogeneous layers. These layers are used to model parts of the perforated membrane, where holes are fi lled with an enzyme and where is no enzyme in the holes, separately. The proposed model was investigated by performing numerical experiments in order to determine conditions, under which the proposed model can be used to simulate an operation of a biosensor with an outer perforated membrane precisely. A preciseness of the model was measured by comparing its results with results of the corresponding two-dimensional model. Beside the measurement of the preciseness, results of the proposed model were compared to the results of the one-dimensional model, constructed by replacing the perforated membrane with one homogeneous layer. A biosensor was modeled using diffusion-reaction equations with a nonlinear member representing the Michaelis-Menten kinetic of an enzymatic reaction. These equations were solved numerically, using the method of fi nite differences.

: 18px;"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.