T. 50 (2009): Informacijos mokslai

T. 50 (2009)

Information & Media
Informacijos mokslai
Publikuota 2009-01-01

-

Informacijos mokslai
Pratarmė
Santraukos peržiūros 199

Duomenų analizė ir vaizdavimas

Martynas Patašius | Vaidotas Marozas | Darius Jegelevičius | Arūnas Lukoševičius
Iteracinis optimizavimu pagrįsto akies dugno kraujagyslių trasavimo metodo variantas
Santraukos peržiūros 244
347-351
PDF
Julija Pragarauskaitė | Gintautas Dzemyda
Tikimybinis dažnų posekių paieškos algoritmas
Santraukos peržiūros 254
352-357
PDF
Laura Ringienė | Gintautas Dzemyda
Specialios struktūros daugiasluoksnis perceptronas daugiamačiams duomenims vizualizuoti
Santraukos peržiūros 237
358-364
PDF

Informacija ir teisė

Laima Paliulionienė
Administracinės naštos analizė teisės aktų rengimo sistemoje
Santraukos peržiūros 238
228-232
PDF
Darius Štitilis | Marius Laurinaitis
Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje
Santraukos peržiūros 535
240-247
PDF
Irmantas Rotomskis | Darius Štitilis
Ginčų su vartotojais sprendimas elektroninėje komercijoje*
Santraukos peržiūros 217
233-239
PDF

Programavimas ir programinė įranga

Ruta Dubauskaite | Olegas Vasilecas
Modelių darnos užtikrinimas naudojant OMT, Booch ir OOSE objektinius metodus
Santraukos peržiūros 263
160-167
PDF
Alfonsas Misevičius | Andrius Blažinskas | Jonas Blonskis | Vytautas Bukšnaitis
Genetiniai algoritmai komivojažieriaus uždaviniui: negatyvieji ir pozityvieji aspektai*
Santraukos peržiūros 255
173-180
PDF
Algimantas Venčkauskas | Jevgenijus Toldinas | Vita Krivickienė
Kompiuterių ir operacinių sistemų saugos modulio programos sudarymas
Santraukos peržiūros 235
187-193
PDF
Mindaugas Vidmantas | Egidijus Kazanavičius
Daugiaplatformės programinės ir sisteminės įrangos kūrimo priemonės koncepcija
Santraukos peržiūros 268
194-199
PDF

Programavimo mokymas

Jonas Blonskis | Renata Burbaitė | Valentina Dagienė
Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino praktinių užduočių ypatumai
Santraukos peržiūros 375
136-141
PDF
Valentina Dagienė | Jolanta Subatovič | Aurelija Sližytė
Kūrybiškumas ir kompiuterinė programa Scratch
Santraukos peržiūros 421
142-146
PDF

Informacinės technologijos mokymui ir studijoms

Svetlana Kubilinskienė | Inga Žilinskienė
Mokymosi objektų metaduomenų analizė: valdomų žodynų reikšmės
Santraukos peržiūros 252
95-100
PDF
Joana Lipeikienė
Matematinės komunikacijos studijų programos kūrimas
Santraukos peržiūros 227
107-111
PDF
Kristina Nekrašaitė | Tomas Petkus
Informacinių technologijų naudojimas mokymui
Santraukos peržiūros 265
112-116
PDF
Leonidas Sakalauskas | Saulius Preidys
Nuotolinių studijų vartotojų poreikių analizė
Santraukos peržiūros 246
117-123
PDF
Kęstutis Šidlauskas | Daiva Vitkutė-Adžgauskienė
Studijų pasiekimų elektroninio portfelio sprendimai socialinių tinklų aplinkoje
Santraukos peržiūros 204
124-129
PDF
Simas Žemaitis
Elektroninio portfelio realizacija Moodle sistemoje
Santraukos peržiūros 220
130-135
PDF

Švietimas žinių visuomenėje

Lina Pupeikienė | Eugenijus Kurilovas
Optimalaus mokyklos tvarkaraščio sudarymo problema
Santraukos peržiūros 284
69-73
PDF
Eugenijus Valavičius | Daiva Šiškevičiūtė | Jolanta Miliauskaitė
Kompiuterinio raštingumo žinių pokyčiai
Santraukos peržiūros 231
74-80
PDF
Antanas Vidžiūnas | Artūras Mickus
Informatikos specialybių studijų motyvacijos skatinimo poreikiai ir priemonės
Santraukos peržiūros 229
81-86
PDF
Aidas Žandaris
Abiturientų kompiuterinio raštingumo analizė
Santraukos peržiūros 199
87-94
PDF

Informacinės technologijos ir kalba

Gintautas Grigas | Sigita Pedzevičienė
Klaviatūros įtaka rašybos klaidoms, susijusioms su rašto ženklų vartojimu
Santraukos peržiūros 293
200-204
PDF
Tatjana Jevsikova | Valentina Dagienė
Lokalizuojamųjų programinės įrangos išteklių metainformacijos formalizavimo metodas
Santraukos peržiūros 288
205-211
PDF
Antanas Leonas Lipeika
Formantinių požymių naudojimas kalbai atpažinti
Santraukos peržiūros 257
212-216
PDF
Viktoras Paliulionis
Lietuviškų adresų geokodavimo problemos ir jų sprendimo būdai
Santraukos peržiūros 242
217-222
PDF
Živilė Ringelienė
Nepriklausomas nuo kalbėtojo interneto naršyklės valdymas balsu
Santraukos peržiūros 205
223-227
PDF

Informacinės visuomenės plėtra

Alfredas Otas | Gintautas Žintelis
Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veikla informacinės visuomenės plėtros kontekste
Santraukos peržiūros 216
13-23
PDF
Eglė Bilevičiūtė | Tatjana Bilevičienė
Nuotolinis darbas – neįgaliųjų užimtumo kokybės gerinimo būdas
Santraukos peržiūros 297
24-29
PDF
Alfredas Otas | Jolanta Stasiukonienė
Tipinis e. seniūnijos modelis ir jo realizacijos ypatumai
Santraukos peržiūros 223
46-50
PDF

Internetinės technologijos

Jérémy Besson | Albertas Čaplinskas
Paslaugų kokybė paslaugų interneto kontekste
Santraukos peržiūros 268
248-256
PDF
Renata Danielienė | Eugenijus Telešius
Internetinės ECDL testavimo sistemos inovatyvūs sprendimai
Santraukos peržiūros 260
257-261
PDF
Einaras Daunys | Sigita Turskienė
Kompiuterių tinklo gedimų registravimo sistemos modeliavimas
Santraukos peržiūros 246
262-266
PDF
Dalė Dzemydienė | Ramutė Naujikienė
Elektroninių viešųjų paslaugų naudojimo ir informacinių sistemų sąveikumo vertinimas
Santraukos peržiūros 309
267-273
PDF
Dalė Dzemydienė | Ramūnas Dzindzalieta
Mobiliųjų technologijų taikymas judančių transporto objektų stebėsenai ir komunikavimui
Santraukos peržiūros 294
274-280
PDF

Informacijos sistemos ir modeliavimas

Darius Jurkevičius | Olegas Vasilecas
Budėjimo tvarkaraščių sudarymas naudojant formalių konceptų analizę ir veiklos taisykles
Santraukos peržiūros 217
281-286
PDF
Audronė Lupeikienė | Lina Bagušytė
Paslaugų klasifikavimas informacinių sistemų kūrimo kontekste
Santraukos peržiūros 522
287-293
PDF

Kompiuterinis modeliavimas

Evelina Gaidamauskaitė | Romas Baronas
Kompiuterinis optinio biojutiklio savybių tyrimas taikant bedimensį modelį
Santraukos peržiūros 215
306-310
PDF
311-315
PDF
Antanas Mikuckas | Irena Mikuckienė | Egidijus Kazanavičius | Jonas Čeponis
Kompiuterizuoto būsto šiluminio balanso modeliavimas naudojant MATLAB
Santraukos peržiūros 240
316-321
PDF
Eugenijus Bagdonas | Irena Patašienė | Martynas Patašius | Vytautas Skvernys
Verslo žaidimo papildymas banko paskolų valdymo modeliu
Santraukos peržiūros 201
322-327
PDF
Pavel Stefanovič | Olga Kurasova
Saviorganizuojančių neuroninių tinklų sistemų lyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 269
334-339
PDF