Kaip sukurti intelektualesnę maršrutų planavimo programą?
Kompiuterinis modeliavimas
Akira Imada
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3220
PDF

Kaip cituoti

Kaip sukurti intelektualesnę maršrutų planavimo programą? (A. Imada , Trans.). (2009). Information & Media, 50, 311-315. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3220

Santrauka

Šiame straipsnyje svarstoma, kiek intelektualu yra tai, kas vadinama dirbtiniu intelektu. Žmogaus intelektas ne visada yra efektyvus, ne visada optimalus; dažnai yra daugiau ar mažiau spontaniškas, nenuspėjamas. Net patekus į panašias situacijas, kokiose jau teko būti, mūsų elgsena gali būti kitokia nei praeityje. Siekdami realizuoti analogiškai lanksčius dirbtinio intelekto agentus, siūlome bandomąją užduotį, kurioje turime begalinį kiekį vienodai svarbių sprendinių, ir ištiriame, ar programinis agentas, apmokytas mašininio mokymo metodais, elgsis taip pat intelektualiai, kaip ir žmonės.

How Can We Design a More Intelligent Path-Planning?
Akira Imada

Summary
We contemplate in this paper on how it would be intelligent when we say artifi cial intelligence. Human intelligence is not always effi cient, nor worthy enough to be called optimized but rather spontaneous or unpredictable more or less. Even when we come across a similar situation as before our behavior may be different than in the way we had reacted then. Aiming such a fl exibility in an artifi cial intelligent agent, we propose here a benchmark in which we have infi nite number of equally valuable solutions. And then we observe if an agent trained by some of the machine learning techniques will behave in such an intelligent way as human’s.

PDF