Kompiuterinis optinio biojutiklio savybių tyrimas taikant bedimensį modelį
Kompiuterinis modeliavimas
Evelina Gaidamauskaitė
Romas Baronas
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3221
PDF

Kaip cituoti

Kompiuterinis optinio biojutiklio savybių tyrimas taikant bedimensį modelį (E. Gaidamauskaitė & R. Baronas , Trans.). (2009). Information & Media, 50, 306-310. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3221

Santrauka

Šiame darbe, siekiant nustatyti pagrindinius kinetinius peroksidazinio optinio biojutiklio matematinio modelio parametrus, buvo sudarytas bedimensis modelis. Biojutikliui taikomos reakcijos-difuzijos lygtys su netiesiniu nariu, aprašančiu fermentinę reakciją. Biojutiklio veikimas modeliuojamas fermento ir difuzijos sluoksniuose. Ištirta biojutiklio atsako ir jautrio priklausomybė nuo bedimensio biojutiklio modulio. Suformuluotas uždavinys sprendžiamas baigtinių skirtumų metodu. Gauti rezultatai pagrindžia šio modelio pritaikomumą. Atliekami peroksidazinio optinio biojutiklio eksperimentiniai tyrimai leis nustatyti modelio taikymo ribas.

A Computational Investigation of the Optical Biosensor by a Dimensionless Model
Evelina Gaidamauskaitė, Romas Baronas

Summary
In order to determine the main governing parameters, a dimensionless mathematical model of a peroxidase-based optical biosensor is derived. The mathematical model of the biosensor is based on a system of non-linear reaction-diffusion equations. The modelled biosensor comprises two compartments, an enzyme layer and an outer diffusion layer. The influence of the dimensionless diffusion modulus on the biosensor response and the sensitivity is investigated. The digital simulation was carried out using a finite difference method.

PDF