MD3 – integruotas modeliavimu pagrįstas duomenų projektavimas objektinėms, XML ir sąryšinių duomenų bazių technologijoms
Informacijos sistemos ir modeliavimas
Darius Šilingas
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3222
PDF

Kaip cituoti

Šilingas D. (2009). MD3 – integruotas modeliavimu pagrįstas duomenų projektavimas objektinėms, XML ir sąryšinių duomenų bazių technologijoms. Information & Media, 50, 301-305. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3222

Santrauka

Modeliais pagrįstos architektūros (MDA) paradigma siūlo didinti programinės įrangos kūrimo efektyvumą keliant abstrakcijos lygį. Tuo tikslu siūloma kaip pagrindinę programų konstravimo priemonę naudoti ne tekstines programavimo kalbas, o vizualias
modeliavimo kalbas, tokias kaip UML. Šiame straipsnyje nagrinėjamas MDA taikymas duomenų struktūrų projektavimui. Pristatomas MD3 metodikos karkasas, kuris apibrėžia duomenų projektavimo principus, veiksmų seką, UML poaibį, skirtą duomenims modeliuoti, UML plėtinius XML schemoms ir DDL kodui reprezentuoti, transformacijas tarp skirtingų duomenų abstrakcijos lygių bei duomenų struktūrų projektavimui specializuotą modeliavimo aplinką. MD3 taikymas iliustruojamas nedideliais, bet reprezentatyviais pavyzdžiais iš bibliotekos dalykinės srities. Pristatomas MD3 metodikos karkasas suvokiamas kaip pradinis atspirties taškas labiau specializuotiems ar formalizuotiemsų duomenų projektavimo metodams ir įrankiams kurti.

MD3 – Integrated Model-Driven Data Design for Objects, XML, and Relational Databases

Darius Šilingas

Summary
The Model-Driven Architecture (MDA) paradigm promotes raising the level of abstraction and development effi ciency by leveraging visual modeling instead of textual programming as the main means for producing software artifacts. In this paper, we focus on applying the MDA approach to data design. We introduce an integrated model-driven data design (MD3) framework, which consists of the data design workfl ow defi nition, a small subset of UML for conceptual data modeling, UML profi les for representing XML and relational database schemas, verifi cation rules for checking model completeness and correctness, transformations between data design abstraction layers, and a customized integrated modeling environment. Application of the MD3 framework is illustrated by a small representative data design sample from the library domain. The MD3 framework is a conceptual starting point for developing more specialized and formalized data design methods and tools.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.