Netiesinis matematinis informacinių sistemų kainos ir naudos analizės modelis
Informacijos sistemos ir modeliavimas
Algis Saulis
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3223
PDF

Kaip cituoti

Saulis A. (2009). Netiesinis matematinis informacinių sistemų kainos ir naudos analizės modelis. Information & Media, 50, 294-300. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3223

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama informacinių sistemų matematinis ekonominis modelis, aprašantis sąnaudų, naudos ir pelno priklausomybes nuo apibendrinto sistemos kokybės parametro. Aptariami kokybės parametro nustatymo būdai. Konkrečios sistemos modeliui gauti pakanka išmatuotų ar apskaičiuotų sistemos charakteristikų esant dviem skirtingoms kokybės reikšmėms. Pateikiamas detalus modelio sudarymo algoritmas ir modelio taikymo pavyzdys didžiausiam pelnui skaičiuoti bei sistemos optimalios kokybės paieškai. Atlikta modelio tikslumo analizė, apibrėžtos modelio taikymo galimybės. Modelis gali būti naudojamas racionalioms investicijoms nustatyti modernizuojant ar plečiant organizacijų informacines sistemas.

Nonlinear Mathematical Model of Information Systemfor Cost-Benefi t Analysis
Algis Saulis

Summary
The paper deals with mathematical economic model describing dependencies between system cost, benefi t, profi t and generalised quality parameter of information system. Methods of quality parameter defi nition are briefl y discussed. To specify model of an actual information system, it’s enough to know system characteristics that correspond to two different quality values. Detail algorithm of the model specification and its application to fi nd the highest profi t and corresponding quality parameter is presented. Analysis of model accuracy is performed, and possibilities of model employment are defi ned. The model can be used to estimate rational investments during development of business information systems.

ht: 18px;"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.