Kompiuterių tinklo gedimų registravimo sistemos modeliavimas
Internetinės technologijos
Einaras Daunys
Sigita Turskienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3228
PDF

Kaip cituoti

Daunys E., & Turskienė S. (2009). Kompiuterių tinklo gedimų registravimo sistemos modeliavimas. Information & Media, 50, 262-266. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3228

Santrauka

Darbe aptariami esamų kompiuterių tinklų registravimo sistemų technologiniai trūkumai, pateikiama gedimų registracijos sistema papildyta nešiojamais įrenginiais, nurodant jų ypatumus. Analizuojamos galimybės sukurti ir įdiegti į praktiką kompiuterių tinklų gedimų registravimo programinį produktą delniniams kompiuteriams. Darbe apžvelgtos delninių kompiuterių operacinės sistemos ir jų ypatybės, parinkta optimali aplikacijos kūrimo platforma. Aplikaciją sudaro dvi dalys: darbui su duomenų baze
sukurtos klasės ir vartotojo grafi nės sąsajos klasės. Grafi nė vartotojo sąsaja sukonstruota Java Swing komponentų pagrindu. Sukurtas programinis produktas testuotas keliose operacinėse sistemose pagal kelis kriterijus. Testavimo rezultatai patvirtino siūlomos sistemos mobilumo pranašumus.

Modeling of the Computer Networks’ Failure Registration System
Einaras Daunys, Sigita Turskienė

Summary
This work examines the opportunities to develop and implement the practice of computer networks fault registration software products for handheld computers. The paper outlines the handheld computer operating systems and their characteristics, selected the optimum application development platform. It consists of two parts: work with the database created by the class, and a graphical user interface class. The graphical user interface’s design is based on the Java Swing components. The software product is tested in several operating systems, according to several criteria. Test results confi rmed the proposed system of mobility benefi ts. 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.