Paslaugų kokybė paslaugų interneto kontekste
Internetinės technologijos
Jérémy Besson
Albertas Čaplinskas
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3230
PDF

Kaip cituoti

Besson J., & Čaplinskas A. (2009). Paslaugų kokybė paslaugų interneto kontekste. Information & Media, 50, 248-256. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3230

Santrauka

Per pastarąjį dešimtmetį komponentinės technologijos iš objektinių išsivystė į paslaugų technologijas. Buvo pasiūlyta daug įvairių komponento modelių, komponento architektūrų ir komponento aprašymo kalbų. Todėl sukurtų paradigmų ir metodų
sisteminimas bei konceptualizavimas yra sudėtingas uždavinys. Straipsnio autoriai siekia prisidėti prie šio uždavinio sprendimo. Darbe analizuojami svarbiausieji programinių komponentų teikiamų paslaugų kokybės specifi kavimo būdai. Analizė atliekama paslaugų interneto kontekste.

Quality of Services in the Contextof Internet of Services
Jérémy Besson, Albertas Čaplinskas

Summary
In the recent decade the component technologies have been evolved from object-oriented to service-oriented ones. A lot of different component models, component architectures, and component description languages have been proposed. To systematize and conceptualize the proposed approaches is a hard and complicated task. The paper aims to contribute to the solution of this problem. It analyses the most important approaches for specifying the quality of services (QoS) delivered by the software components. The analysis is made from the point of view of the Internet of Services (IoS).

;"> 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.