Administracinės naštos analizė teisės aktų rengimo sistemoje
Informacija ir teisė
Laima Paliulionienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3233
PDF

Kaip cituoti

Paliulionienė L. (2009). Administracinės naštos analizė teisės aktų rengimo sistemoje. Information & Media, 50, 228-232. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3233

Santrauka

Intelektualizuotų informacinių technologijų naudojimas rengiant teisės aktus pakeltų įstatymų rengėjų darbą į aukštesnį technologinį lygį ir galėtų labai pagerinti teisės aktų kokybę. Šiuo metu viena iš aktualiausių problemų Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų rengimo srityje yra administracinės naštos mažinimas. Administracinė našta verslui atsiranda dėl įstatymuose numatytų įpareigojimų teikti valstybės institucijoms deklaracijas, ataskaitas, statistinę ir kitokią informaciją. Europos komisija
iškėlė tikslą iki 2012 m. sumažinti šią naštą 25 %. Lietuvos ekonomikos skatinimo plane numatyta sumažinti administracinę naštą 30 %. Straipsnyje nagrinėjamas standartinių išlaidų modelis (angl. SCM – Standard Cost Model), naudojamas administracinei naštai matuoti, ir aptariama, kaip šis modelis gali būti įgyvendintas teisės aktų rengimo sistemoje.

Analysis of Administrative Burdens in a Legal Drafting System
Laima Paliulionienė

Summary
The use of artifi cial intelligence methods or other computer-based methods in legal drafting would raise the technological level of legal drafting process, and could remarkably improve the quality of legal documents. Nowadays, the issue of administrative burdens is considered one of the most important legislation problems in EU and Lithuania. Administrative burdens mean a demand on bussinesses to gather, process and provide information for state institutions. The European Commission has proposed a joint EU target for reducing the administrative burdens by 25% in 2012.The Lithuanian economy stimulation plan provides for reducing the administrative burdens by 30%. To measure administrative burdens, the Standard Cost Model (SCM) is used. The paper considers how the model can be implemented in a legal document drafting system.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.