Žmogaus ir kompiuterio sąsajos projektavimas skrydžių valdymo sprendimų priėmimo sistemai*
Programavimas ir programinė įranga
Laura Savičienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3241
PDF

Kaip cituoti

Žmogaus ir kompiuterio sąsajos projektavimas skrydžių valdymo sprendimų priėmimo sistemai* (L. Savičienė , Trans.). (2009). Information & Media, 50, 181-186. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3241

Santrauka

Vis daugėjant skrydžių ir atsirandant naujoms oro erdvės valdymo iniciatyvoms ypač svarbu tobulinti skrydžių valdymo sistemas. Jose labai reikšmingas žmogiškasis veiksnys, taigi ir tai, kokiu būdu sistema pateikia žmogui informaciją. Straipsnyje apžvelgiami naujausi informacijos vaizdavimo skrydžių valdymo sistemose tyrimai. Esamų 2D vaizdavimo būdų jau nebeužtenka, o 3D vaizdavimas taip pat turi trūkumų. Todėl tikslinga integruoti 2D ir 3D vaizdus. Straipsnyje pateikiami eskiziniai sprendimai, priimti projektuojant sprendimų priėmimo sistemos sąsają. Naujumas yra žinių apie lėktuvų tūpimo ir kilimo trajektorijų apribojimus vaizdavimas. Pasiūlyti du alternatyvūs vaizdavimo modeliai (kaip pagrindą imant 2D arba 3D vaizdavimą), kuriuose trajektorijų ribojimai vaizduojami 2D projekcijose („sienose“). Taip pat pateikiamos alternatyvos kitiems objektams – lėktuvams, liekamosioms ir prognozuojamoms trajektorijoms, žemės paviršiui vaizduoti.

User Interface Design for the ATC Decision Support System
Laura Savičienė

Summary
At the time when the number of fl ights is increasing and new initiatives for air traffi c control (ATC) optimization are being implemented, there is a need to apply technological innovations to improve ATC systems. One of such innovative projects is the EU FP7 SKY-Scanner project, which is aimed at the use of LIDAR (light detection and ranging) for aircraft tracking. This paper investigates user interface design for the decision support system (DSS) based on LIDAR and RADAR data fusion. An overview of recent developments in the fi eld of visualization for ATC shows that traditional 2D visualization is no longer suffi cient, and pure 3D visualization has some signifi cant drawbacks, so there is a need to integrate 2D and 3D visualization. One of the tasks of the DSS is to check if the airplane trajectories satisfy the requirements defi ned in the approach and departure procedures. This raises a problem of knowledge representation – procedures are depicted in charts, and knowledge from the charts must be represented in the DSS algorithms. Thus the research covers two fi elds: user interface and knowledge representation. We decided that it is important to visualize the requirements for trajectories. Two alternative interface approaches are proposed (one based on 2D, and one based on 3D), in which these requirements are visualized using 2D projections (walls). Also alternatives for visualizing other objects (airplanes, their real and projected trajectories, topography) are presented.

>

PDF