Studijų pasiekimų elektroninio portfelio sprendimai socialinių tinklų aplinkoje
Informacinės technologijos mokymui ir studijoms
Kęstutis Šidlauskas
Daiva Vitkutė-Adžgauskienė
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3294
PDF

Kaip cituoti

Šidlauskas K., & Vitkutė-Adžgauskienė D. (2009). Studijų pasiekimų elektroninio portfelio sprendimai socialinių tinklų aplinkoje. Information & Media, 50, 124-129. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3294

Santrauka

Aptariamos studijų pasiekimų elektroninio portfelio diegimo ir valdymo galimybės, pasitelkiant šiandieniame internete populiarias Web 2.0 technologijas ir socialinių tinklų aplinkas. Didelė dalis studentų darbų universitete yra pateikiama elektronine forma, todėl el. portfelis suteikia puikias galimybes matyti ir panaudoti šių elektroninių dokumentų visumos teikiamą informaciją apie studento įgytas žinias ir gebėjimus. El. portfelio sėkmė labai priklauso nuo galimybių pasirinkti patogius, atvirus,
studento iniciatyvą skatinančius įrankius. Remiantis „Microsoft Live@Edu“ bendravimo ir bendradarbiavimo elektroninės erdvės pavyzdžiais parodyta, kad el. portfelio sprendimai gali būti sėkmingai diegiami į interneto socialinių tinklų aplinką, naudojant studentams ir dėstytojams patogius informacijos kaupimo ir analizės įrankius.

Study Achievement e-Portfolio Solutions in the Nocial Network Environment
Kęstutis Šidlauskas, Daiva Vitkutė-Adžgauskienė

Summary
The paper analyses the possibilities of implementing and managing the learning achievement e-portfolio, using widespread Web 2.0 technologies and social network environments. An increasing amount of student‘s work is being done in electronic form, therefore the e-portfolio provides an effi cient way of viewing and using summary electronic information on student‘s acquired knowledge and skills. The success of e-portfolio approach largely depends on the selection of convenient open tools capable of stimulating the student‘s initiative in this process. Based on the examples of Microsoft Live@Edu electronic communication and collaboration environment, it is shown that e-portfolio solutions can be successfully implemented in the internet social network environment, using convenient information storage and analysis tools.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai