Abiturientų kompiuterinio raštingumo analizė
Švietimas žinių visuomenėje
Aidas Žandaris
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3300
PDF

Kaip cituoti

Žandaris A. (2009). Abiturientų kompiuterinio raštingumo analizė. Information & Media, 50, 87-94. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3300

Santrauka

Straipsnyje analizuojami mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos (MKRĮ) 2007-ųjų ir 2009-ųjų metų rezultatai. Pateikiama statistinė informacija apie laikiusius šią įskaitą, atlikta rezultatų statistinė analizė. Remiantis šios analizės rezultatais – MKRĮ klausimų sunkumo koefi cientu ir skiriamąja geba – atrinkti klausimai, daugiausia problemų sukėlę laikiusiems įskaitą mokiniams. Iš šių klausimų ir mokinių rezultatų analizės matyti, kokias klaidas dažniausiai darė mokiniai, kurios temos jiems
buvo sunkiausios. Apibendrinant atliktą analizę pateikiamos rekomendacijos IT mokytojams, dėstantiems IT kursą bendrojo lavinimo mokyklose.

Analysis of School-leavers’ Computer Literacy
Aidas Žandaris

Summary
The paper analyzes the results of School-leavers’ Computer Literacy Test (SCLT) in 2007 and 2009. Statistical data on those who took the course credit test are presented and the statistical analysis of the results is made. Based on the results of statistical analysis – the degree of diffi culty of SCLT items as well as item discrimination – the points that caused most problems for students who took the course credit test have been selected. The analysis of the test results of these issues has shown what mistakes were mostly made by the students and which topics were most difficult for them. Summarizing the analysis made, some recommendations are presented for teachers of Information Technology (IT) who deliver the IT course at schools of general education.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.