Elektroninės valdžios paslaugų pakopų modeliai: jų lyginamoji analizė
Informacinės visuomenės plėtra
Tadas Limba
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3309
PDF

Kaip cituoti

Elektroninės valdžios paslaugų pakopų modeliai: jų lyginamoji analizė (T. Limba , Trans.). (2009). Information & Media, 50, 30-39. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3309

Santrauka

Straipsnyje atskleisti elektroninės valdžios paslaugų pakopų modelių kūrimo ir taikymo ypatumai, atlikta elektroninės valdžios paslaugų pakopų modelių lyginamoji analizė. Remiantis užsienio mokslo autorių darbais, detaliai išanalizuoti ir įvertinti elektroninės valdžios paslaugų pakopų modeliai – „ANAO“, „SAFAD“, „Lee & Layne“, „Viešojo sektoriaus procesų atkūrimo“, „Hiller & Belanger“. Darbo naujumą ir originalumą sudaro įvairių elektroninės valdžios paslaugų pakopų modelių sisteminė analizė ir šių modelių bendrųjų pranašumų ir trūkumų išskyrimas lyginamuoju aspektu, elektroninės valdžios paslaugų pakopų modelių tobulinimo perspektyva. Straipsnyje siūloma elektroninės valdžios paslaugų pakopų modelius papildyti nauju įtinklinto ekspertinio konsultavimo paslaugų lygio fragmentu.

Maturity Models of Electronic Government Services: Their Comparative Analysis
Tadas Limba

Summary
Nowadays electronic government starts dominating in all world countries. Some states are more experienced, while others just started implementing it. Nevertheless, which models the country had reached, all of them should make the progress. It is important to try to overlook and analyse in essence the e-government services maturity models at the public administration level, that are used in various countries. The fi rst stage model that we analyse, is “ANAO” model. Another models are – “SAFAD”, “Lee&Layne”, “Hiller and Belanger” and “Public sector processes rebuilding” models. The comparative analysis of the stages models is also carried out ant presented in this article. All in all, despite which model is used, there are lots of areas, where governments should improve their actions. They should look ahead, if they want to do their best at e-government policy.

PDF