Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veikla informacinės visuomenės plėtros kontekste
Informacinės visuomenės plėtra
Alfredas Otas
Gintautas Žintelis
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3311
PDF

Kaip cituoti

Otas A., & Žintelis G. (2009). Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veikla informacinės visuomenės plėtros kontekste. Information & Media, 50, 13-23. https://doi.org/10.15388/Im.2009.0.3311

Santrauka

Straipsnyje aptariama Lietuvos kompiuterininkų sąjungos (LIKS) veikla per dvidešimtmetį nuo jos įkūrimo. Nagrinėjamas Sąjungos statutas, pagrindinių jo nuostatų įgyvendinimas. Aptariami svarbiausi darbai, kuriuos atliko LIKS įvairiais veiklos etapais, pristatomi žmonės, kurių darbas užtikrino LIKS veiklą. Parodoma LIKS vieta Lietuvos Respublikoje kuriant informacinę visuomenę. Formuluojami Lietuvos kompiuterininkų sąjungos tolesnės veiklos tikslai ir perspektyvos.

The Lithuanian Computer Society Involvement in Promoting the Mevelopment of the Information Society in Lithuania
Alfredas Otas, Gintautas Žintelis

Summary
Activities of Lithuanian Computer Society (LIKS) during twenty years after its foundation are presented. The main regulations of Statute and its realization are analysed. The main activities carried out by LIKS in various period and persons ensured LIKS mission are presented. The place of LIKS in context of creating information society in Lithuanian Republic is exposed. The further aims and perspectives of Lithuanian Computer Society are formulated.

ine-height: 18px;">

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.