Įmonių veiklos analizė – informacijos rinkimo, tyrimo ir vertinimo sistema
Informacijos vadyba
Jonas Mackevičius
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3358
PDF

Reikšminiai žodžiai

įmonių veiklos analizė
pagrindinės (gamybinės, komercinės) veiklos analizė
finansinės veiklos analizė
investicinės veiklos analizė

Kaip cituoti

Mackevičius J. (2008) „Įmonių veiklos analizė – informacijos rinkimo, tyrimo ir vertinimo sistema“, Information & Media, 460, p. 46-56. doi: 10.15388/Im.2008.0.3358.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje nagrinėjama įmonių veiklos analizės, kaip svarbaus ekonominės informacijos šaltinio, reikšmė. Pateikiama nauja įmonių veiklos analizės samprata. Išskiriamos trys įmonių veiklos analizės sudedamosios dalys – pagrindinės (gamybinės, komercinės) veiklos analizė, finansinės veiklos analizė ir investicinės veiklos analizė. Atlikta užsienio ir lietuvių autorių įmonių veiklos analizės knygų turinio lyginamoji analizė. Rekomenduojama įmonių veiklos analizės sudedamųjų dalių – pagrindinės (gamybinės, komercinės) veiklos, finansinės veiklos ir investicinės veiklos analizės turinys, užtikrinantis išsamią informaciją vidaus ir išorės vartotojams.

PDF

Bibliografinės nuorodos

1. BARYCH, L. Financial Statement Analysis. New Approach. Prentice Hall, Inc. Englewood cliffs, 1974.
2. BERNSTEIN, L. A. Financial Statement Analysis. Theory, Application and Interpretation. New York: IRWIN, 1993.
3. BLACK, C.Applied FinancialAccounting and reporting. London: Oxford University Press, 2004.
4. BRIGMAN, E. F., DAVES, P. R. Intermediate Financial Management. USA, Thomson, SouthWestern, 2004. p. 230.
5. BUŠKEVIČIŪTĖ, E., MAČERINSKIENĖ, I. Finansų analizė. Kaunas: Technologija, 1999.
6. ELTON, E. I., GRUBER, M. J. BROWN, S. J. GOETZMANN, W. N. Modern portfolio theory and Investment Analysis. John Wiley & Sons, Inc., 2003.
7. FORSTER, G. Financial Statement Analysis. Prentice – Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1978.
8. GIBSON, Ch. H. Financial Statement Analysis. Using Financial Accounting Information. Fifth Edition. Cincinnati Ohio: South-Western Publishing Co., 1992.
9. GRONSKAS, V. Ekonominė analizė. Kaunas: Technologija, 2005.
10. HASKINS, M. E., FERRIS, K. R., SELLING, T. I. International Financial Reporting and Analysis. A Contextual Emphasis. Irvin, Chicago, etc., 1996.
11. KANCEREVYČIUS, G. Finansai ir investicijos. II-as atnaujintas leidimas. Kaunas: Smaltijos leidykla, 2006.
12. KLIMAVIČIENĖ, I., ŠLEKIENĖ, D. Įmonės veiklos finansinis įvertinimas. Kaunas: Technologija, 2000, p. 10.
13. LAZAUSKAS,J.Įmonių ūkinėsir komercinės veiklos ekonominė analizė. Vilnius: Technika, 2005.
14. MACKEVIČIUS,J., POŠKAITĖ, D. Finansinė analizė. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998.
15. NORVAIŠIENĖ, R. Įmonėsinvesticijų valdymas. Kaunas: Technologija, 2005.
16. PALEPU, K. G., HEALY, P. M., BERNARD, V. L. Business Analysis and Valuation. Using Financial Statements, Thomson, South – Western, 2004.
17. REILLY, F. K., BROWN, K. C. Investment Analysis and Portfolio Management. 8th Edition. Thomson, South – Western, 2006.
18. RUTKAUSKAS, A. V., STANKEVIČIUS, P. Investicinių sprendimų valdymas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006.
19. RUTKAUSKAS, V., STANKEVIČIUS, P. Finansų analizė, valdymasir prognozavimas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004.
20. SCHROEDER, R. G., CLARK, M. W., CATHEY, J. M. Financial Accounting theory and analysis. Eight Edition.. John Wiley & Sons, Inc., 2005.
21. STICKNEY, C. P. Financial Statement Analysis. A strategic Perspective. Second Edition. The Dryden Press, 1993.
22. Tarptautiniai apskaitos standartai 2002. (Vertimas iš anglų kalbos) Vilnius: Lietuvos Respublikos apskaitos institutas, 2002, p. 7.
23. Verslo apskaitos standartai. Vilnius: Mūsų Saulužė, 2004, p. 55–56.
24. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. Под общей редакцией проф. В. И. Стражева. Минск: Вышэйшая школа, 2003.
25. Анализ хозяйственной деятельности // Под редакцией проф. В. А. Белобородовой. Москва: Финансы и статистика, 1985.
26. БАКАНОВ, М. И., КАШАЕВ, А. Н., ШЕРЕМЕТ, А. Д. Экономический анализ. Теория, история, современное состояние, перспективы. Москва: Финансы, 1976.
27. БАКАНОВ, М. И., ШЕРЕМЕТ, А. Д. Теория экономического анализа. Москва: Финансы и статистика, 1993, 1997.
28. БОЛЮХ, М. А., БУРЧЕВСКИЙ, В. З., ГОРБАТОК, М. Г. Экономический анализ. Навч. пособник за ред. акад. НАНУ Н. Г. Чумаченка. Киев: КНЭУ, 2001, с. 47.
29. ДЕМБИНСКИЙ, А.В.Вопросытеории экономического анализа. Москва: Финансы, 1973.
30. ЕРМОЛОВИЧ, Л. Л. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия. Минск: БТЭУ, 1997.
31. КОВАЛЕВ,В.В.Финансовый анализ: методы и процедуры. Москва: Финансы и статистика, 2002, с. 258.
32. КРАВЧЕНКО, Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в тарговле. Москва: Новое знание, 2003, с. 3.
33. ПАВЛЕНКО, А. Ф., ЧУМАЧЕНКО, Н. Г. Трансформация курса „Экономический анализ деятельности предприятия“. Научный доклад. Киев: КНЕУ, 2001, с. 8.
34. САВИЦКАЯ, Т. В. Экономический анализ. Москва: ООО „Новое знание“, 2003.
35. Теория анализа хозяйственной деятельности. Под ред. В. В. Осмоловского. Минск: Вышэйшая школа, 1975.
36. Экономiчний аналiз. За редакцiэю проф. Н. Т. Чумаченка. Киев: КНЕУ, 2001.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 3 4 5 > >>