T. 44 (2008): Informacijos mokslai

T. 44 (2008)

Information & Media
Informacijos mokslai
Publikuota 2008-01-01

Knygų apžvalgos

Nevinskaitė. Laima
Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis
Santraukos peržiūros 435
118-120
PDF
Renata Matkevičienė
Vadovėlis kaip paskatinimas rašyti
Santraukos peržiūros 258
121-123
PDF

Apgintos disertacijos

Viktorija Žilinskaitė
Disertacija apie jaunimo požiūrį į vizualiąją informaciją
Santraukos peržiūros 220
141-144
PDF

Pilietinė visuomenė ir žiniasklaida

Žinių vadyba

Zenona Ona Atkočiūnienė
Žinių valdymas verslo organizacijoje
Santraukos peržiūros 923
9-21
PDF
Juozas Mačiuitis | Audronė Ona Mikalauskienė | Laima Zalieckaitė
Organizacijų žinių vadybos sistemos: technologinis aspektas
Santraukos peržiūros 297
22-43
PDF
Jonas Mackevičius | Rasa Subačienė
Darbuotojų profesinio ugdymo sąnaudos ir jų valdymas
Santraukos peržiūros 379
44-57
PDF
Lina Markevičiūtė
Informacijos vadybos aprėptys ir sąsajos
Santraukos peržiūros 273
58-77
PDF