Korporacinių įmonių informacinės saugos architektūrų modeliavimas
VERSLO INFORMACIJOS SISTEMOS
Mindaugas Mikučionis
Eugenijus Toldinas
Algimantas Venčkauskas
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3423
PDF

Kaip cituoti

Korporacinių įmonių informacinės saugos architektūrų modeliavimas (M. Mikučionis, E. Toldinas, & A. Venčkauskas , Trans.). (2008). Information & Media, 42(43), 175-181. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3423

Santrauka

Korporacinių įmonių kompiuterinių sistemų informacinės saugos užtikrinimas yra viena iš svarbiausių informacinių technologijų problemų. Augant ir plečiantis verslui iškyla nutolusių įmonės padalinių, partnerių, darbuotojų saugaus pasikeitimo duomenimis ir lokalių tinklų saugumo problema. Verslo ir valdymo procesuose informacinės technologijos tampa vis reikšmingesnės, didėja informacinių procesų sudėtingumas. Dėl šių priežasčių kompiuterinių sistemų informacinės saugos
pažeidimų kaina nuolatos auga. Atsižvelgiant į informacinės saugos priemonių patikimumo ir našumo kriterijus, būtina šių sistemų veikimą ištirti prieš diegiant. Adekvačių sprendimų, užtikrinančių informacinę saugą už atitinkamą kainą, priėmimas tampa vis sudėtingesniu uždaviniu. Korporacinės įmonės informacinės saugos modeliai leidžia išspręsti šias problemas ir gali būti taikomi informacinės saugos sistemoms projektuoti, parametrams parinkti ir diegti. Šiame darbe sudaromi ir nagrinėjami korporacinių įmonių informacinės saugos sistemų modeliai, aprašantys įvairias saugaus duomenų pasikeitimo ir informacinės saugos grėsmių neutralizavimo priemonių architektūras. Informacinės saugos realizavimo priemonės įvertintos atitinkamais parametrais. Modeliai leidžia palyginti įvairias informacinės saugos realizavimo architektūras ir parinkti efektyviausią.

Modelling of architectures of information system security of companies’
Mindaugas Mikučionis, Eugenijus Toldinas, Algimantas Venčkauskas

Summary
The purpose of this work is to create and analyze the information security models of large corporations. It’s difficult and hard to deploy efficiently safe systems due to complex network environment and enterprise computer systems. It’s important to analyze security system parameters before design process. The enterprise information security system modelling helps us to solve these problems. Information security models with complex information security elements and safe data transferring between remote locations are designed. The models will help designers to compare different systems and to find the most secure and effective. This work generalizes the information security modelling process and describes the factors influencing it.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai