Internetinis verslo procesų imitavimas
VERSLO INFORMACIJOS SISTEMOS
Eugenijus Bagdonas
Irena Patašienė
Martynas Patašius
Vytautas Skvernys
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3427
PDF

Kaip cituoti

Internetinis verslo procesų imitavimas (E. Bagdonas, I. Patašienė, M. Patašius, & V. Skvernys , Trans.). (2008). Information & Media, 42(43), 149-154. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3427

Santrauka

Integracijos ir globalizacijos procesai didina įmonių poreikį būti konkurencingesnėmis. Dirbant šiuolaikinėje organizacijoje nepakanka išmanyti siauras savo darbo operacijas, nes visos organizacijos efektyvumas bus didesnis, jei kiekvienas jos narys gerai suvoks visuminius verslo procesus ir juos įvertins priimdamas lokalios darbo vietos vadybinius sprendimus. Tokiu būdu kiekvienoje darbo vietoje priimti racionalesni sprendimai duos sinerginį efektą visai organizacijai. Visuminių ekonominių
procesų supratimui palengvinti galėtų būti pravartūs verslo imitaciniai modeliai. Darbo tikslas – sukurti tokią internetinę priemonę, kuri imituotų verslo procesus ir padėtų studentui suprasti tų procesų tarpusavio priklausomybę. Nagrinėjamas autorių sukurtas internetinis verslo procesų imitavimo žaidimas „Kietas Riešutas“, lyginama su anksčiau sukurta ir ilgą laiką eksploatuota stacionaria šio žaidimo versija. Diegiant ir eksploatuojant kompiuterines priemones į mokymo procesą, svarbi studentų
nuomonė, todėl straipsnyje pateikta klausytojų apklausos statistinė duomenų analizė ir pasiūlytos rekomendacijos diegiant ir vartojant verslo procesų imitavimą.

Web based simulation of business processes
Eugenijus Bagdonas, Irena Patašienė, Martynas Patašius, Vytautas Skvernys

Summary
The processes of integration and globalisation increase the necessity to improve competitiveness of the enterprises. In modern organisation the knowledge of narrow sphere of operations of own work is not enough, as effectiveness of the whole organisation will improve if each of the workers will understand all the main business processes and take account of them in the local decisions. In such case the improved decisions in all the workplaces will give synergetic effect to the entire organisation. Business simulations can be used to ease the understanding of main economical processes. The goal of this work is to create a Web-based tool that would simulate the business processes and help the student to understand the interdependencies of these processes. The article describes Web-based business game “Hard Nut” (“Kietas riešutas”) made by the authors and compares it with the previous standalone version. As the opinion of the students is important
in deploying and using such software in the studies, the article also gives the statistical analysis of survey of the users.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai