Asmenvardžių ir vietovardžių rašybos klaidos pokalbių programų registracijos duomenyse
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR LITUANISTIKA
Gintautas Grigas
Sigita Pedzevičienė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3429
PDF

Kaip cituoti

Asmenvardžių ir vietovardžių rašybos klaidos pokalbių programų registracijos duomenyse (G. Grigas & S. Pedzevičienė , Trans.). (2008). Information & Media, 42(43), 141-144. https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3429

Santrauka

Pateikiama vardų, pavardžių ir miestų rašybos klaidų statistika pokalbių sistemos „Skype“ abonentų registracijos duomenyse. Tikrinamos dažniausiai pasitaikančios klaidos – raidžių, nesančių pagrindinėje lotyniškos abėcėlės dalyje, pakeitimas kitomis, į jas panašiomis raidėmis be diakritinių ženklų. Palyginama, kaip šias klaidas daro lietuviai, čekai, danai, estai, islandai, latviai, lenkai, vokiečiai. Tikrinimui buvo imama po šešis kiekvienos kalbos dažniau vartojamus vardus ir po tris kiekvienos
valstybės didžiausių miestų pavadinimus, turinčius raidžių su diakritiniais ženklais. Nustatyta, kad praktiškai klaidų nedaro danai ir vokiečiai, o daugiausia daro lietuviai. Bandoma ieškoti klaidų priežasčių keliant hipotezes, dėl ko tokios klaidos daromos.

Spelling errors of names in instant messengers registration dat
Gintautas Grigas, Sigita Pedzevičienė

Summary
The name misspelling statistics in login data of instant messenger Skype is presented. Frequently occured errors of changing letters with diacritic marks by similar letters of English (ASCII) alphabet are investigated in Czech, Danish, Estonian, German, Icelandic, Latvian, Lithuanian, and Polish languages. Six most popular names from every language and three largest city names from every country and containing letters with diacritics are taken into account. It is found that Danishes and Germans write practically without errors, the most errors were made by Lithuanians. The hypotheses about the reasons of errors are presented.

PDF