Žmogiškųjų išteklių padalinys informacinės visuomenės kontekste
Žinių vadyba
Rima Česynienė
Asta Stankevičienė
Neringa Jurgaitytė
Publikuota 2015-07-29
https://doi.org/10.15388/Im.2015.71.8334
PDF

Reikšminiai žodžiai

informacinė visuomenė
žmogiškųjų išteklių valdymas
Y karta

Kaip cituoti

Česynienė R., Stankevičienė A. ir Jurgaitytė N. (2015) „Žmogiškųjų išteklių padalinys informacinės visuomenės kontekste“, Information & Media, 710, p. 84-96. doi: 10.15388/Im.2015.71.8334.

Santrauka

Žmogiškųjų išteklių padalinio ir informacinės visuomenės sąsajumas tampa neatsiejama žinių ekonomikos kūrimosi dalimi. Siekiant prisitaikyti prie pasaulinės ekonomikos kaitos, spartėjančių globalizacijos procesų, informacinės visuomenės nūdienos iššūkių, žmogiškųjų išteklių padaliniui yra keliami nauji reikalavimai, kuriuos lemia naujosios Y kartos radimasis. Tai reikalauja esminių pokyčių vertinant Y kartos savybes bei lūkesčius. Straipsnio tikslas – išanalizuoti informacinės visuomenės ir žmogiškųjų išteklių padalinio vaidmens, funkcijų ir jo specialistų kompetencijų pokyčio sąsajas ir atskleisti, kaip Lietuvos įmonių žmogiškųjų išteklių padaliniai reaguoja į informacinės visuomenės iššūkius. Šiam tikslui pasiekti buvo atliktas kiekybinis tyrimas, kurio metu buvo analizuojami 92-iejų Lietuvos įmonių žmogiškųjų išteklių padalinio vadovų ir specialistų apklausos rezultatai. Tyrimas atskleidė, kad nors tirtų įmonių žmogiškųjų išteklių padaliniai kol kas nesusidūrė su stipriu pokyčių poreikiu, tačiau ateityje žmogiškųjų išteklių padalinio vaidmuo ir funkcijos neišvengiamai turės būti peržiūrėti.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.