Skaitmeninės informacijos išsaugojimas: specialistų kvalifikacijos tobulinimas. Projekto Digital Preservation Europe atvejis
Bibliotekų vadyba ir skaitmeninimas
Jūratė Kuprienė
Marija Prokopčik
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/Im.2008.0.3405
PDF

Kaip cituoti

Kuprienė J. ir Prokopčik M. (2008) „Skaitmeninės informacijos išsaugojimas: specialistų kvalifikacijos tobulinimas. Projekto Digital Preservation Europe atvejis“, Information & Media, 440, p. 78-87. doi: 10.15388/Im.2008.0.3405.

Santrauka

Bibliotekų, archyvų ir muziejų darbuotojai susiduria su nauju iššūkiu – reikia išsaugoti skaitmeninę informaciją. Nors šia tema rašoma ir diskutuojama jau labai seniai, priimti sprendimus ir pradėti vykdyti skaitmeninės informacijos išsaugojimo programas (toliau – SIIP) vis dar pernelyg sudėtinga. Kultūros paveldo institucijų atstovai pripažįsta, kad ilgalaikio išsaugojimo problema tampa vis aktualesnė. Vis dažniau tenka priimti strateginius sprendimus ir atsakyti į praktinius klausimus, susijusius su konkrečių metodų ar technologijų pasirinkimu. Norint tokius uždavinius įgyvendinti reikia tinkamos profesinės kvalifikacijos, todėl būtina atkreipti dėmesį į specialistų rengimą bei kvalifikacijos tobulinimą šioje srityje. Skaitmeninės informacijos išsaugojimo (toliau – SII) veiklą Europoje koordinuojančio projekto DigitalPreservationEurope dalyviai, atlikę ankstesnių mokymų šioje srityje ir mokymams tinkamos medžiagos analizę bei projekto partnerių – archyvų, bibliotekų ir universitetų, dirbančių skaitmeninės informacijos išsaugojimo srityje atstovų – apklausą, parengė mokymų programą ir organizuoja skaitmeninės informacijos išsaugojimo specialistų mokymo kursus. Šiame straipsnyje aptariami šio projekto rezultatai ir nagrinėjamas skaitmeninės informacijos išsaugojimo mokymų poreikis, mokymo programos sudarymo tikslai ir principai. Pristatoma vykdant šį projektą parengta skaitmeninės informacijos išsaugojimo mokymų programa, apžvelgiami pirmųjų šio projekto organizuotų mokymų rezultatai.

Digital preservation: vocational training. The case of Digital Preservation Europe
Jūratė Kuprienė, Marija Prokopčik

Summary
Professionals representing library, archyves and museums community are now dealing with a new challenge – preservation of digital information. Even though this topic is being described and discussed for quite a long time, it is still difficult to take decisions and start implementation programmes on digital preservation. Representatives of cultural heritage institutions admit that the issue of longterm digital preservation becomes topical. More and more often these professions have to take strategical decisions and answer practical questions on the choise of specific methods or technologies. Implementation of such tasks requires special professional skills. That is why it is necessary to pay attention to education and vocational training in the field of digital preservation. DigitalPreservationEurope project, that is respon sible for coordination of digital preservation activities in Europe. Basing on the analysis of former training activities in this field and rewiev of relevant training materials as well as on the results of questionare that was distributed to DPE partners – representatives of archyves, libraries, universities working in digital preservation field – compiled a training programme and now are organising training courses for specialists in digital preservation. 
This article deals with the needs of training on digital preservation, aims and principles of the relevant training programme. The authors present detailed description of the first training event organised in Vilnius in autumn 2007, including topics discussed, training techniques, on-line pre-course and after-course training materials, evaluation and overall results.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.