Psichosocialinę negalią turinčių asmenų deinstitucionalizacija iš ekologinės sistemų teorijos perspektyvos
Straipsniai
Rasa Genienė
Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-5507-6219
Eglė Šumskienė
Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-8645-5748
Violeta Gevorgianienė
Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Vilniaus universitetas
Jurga Mataitytė-Diržienė
Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-8380-2943
Publikuota 2021-05-21
https://doi.org/10.15388/STEPP.2021.27
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

deinstitucionalizacija
ekologinė sistemų teorija
asmenys su psichosocialine negalia
pertvarkos veikėjai

Kaip cituoti

Genienė R., Šumskienė E., Gevorgianienė V., & Mataitytė-Diržienė J. (2021). Psichosocialinę negalią turinčių asmenų deinstitucionalizacija iš ekologinės sistemų teorijos perspektyvos. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 22, 28-43. https://doi.org/10.15388/STEPP.2021.27

Santrauka

Pasitelkiant Bronfenbrennerio ekologinės sistemų teorijos mikro-, egzo-, mezo-, makro- chronolaukus straipsnyje analizuojami skirtingiems lygmenims atstovaujančių deinstitucionalizacijos dalyvių (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, socialinės globos institucijų ir vietos bendruomenių) vaidmenys socialinės globos sistemos pertvarkos procese ir jų sąveikos ypatumai. Ši teorija suteikia sisteminę prieigą socialinės globos sistemos deinstitucionalizacijos analizei: deinstitucionalizacijos ir joje veikiančių dalyvių veikimo trajektorijos atskleidžia kuriamas sąsajas su skirtingais ekologinės sistemos laukais ir parodo, kad skirtingos sistemos sudedamosios dalys ne tik atstovauja skirtingoms sistemoms, bet ir pačios tampa mikrosistemomis, kurios daro įtaką visoms ekologinės sistemos grandims.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.