T. 21 (2020): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika [Kaupiamasis]

T. 21 (2020)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
[Kaupiamasis]
Publikuota 2020-06-08

Pradžios puslapiai

Straipsniai

Ieva Adomaitytė-Subačienė | Agnė Girkontaitė | Donata Petružytė | Eglė Šumskienė
Lietuvos socialinio verslo pradininkų patirtys