Lietuvos socialinio verslo pradininkų patirtys
Straipsniai
Ieva Adomaitytė-Subačienė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0003-0905-3072
Agnė Girkontaitė
Vilniaus universitetas
Donata Petružytė
Vilniaus universitetas
Eglė Šumskienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-06-08
https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.20
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

socialinis verslas
verslo socialinė atsakomybė
socialinė entreprenerystė
politinė ekosistema

Kaip cituoti

Adomaitytė-SubačienėI., GirkontaitėA., PetružytėD., & ŠumskienėE. (2020). Lietuvos socialinio verslo pradininkų patirtys. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 21, 8-25. https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.20

Santrauka

Socialinio verslo fenomenas, užsienyje nagrinėjamas nuo XX a. paskutinio dešimtmečio, Lietuvoje dar yra gana naujas ir mažai paliečiamas moksliniame diskurse. Šio straipsnio tikslas yra atskleisti Lietuvoje veikiančių socialinio verslo pionierių patirtį kuriant ir plėtojant socialinio verslo modelį. Pirmose straipsnio dalyse aptariamos skirtingos socialinio verslo sampratos, jo istorija, sąsajos su verslo socialine atsakomybe ir paskirtis šiuolaikinėje visuomenėje. Tolesnėse dalyse analizuojama autentiška buvimo socialinio verslo led­laužiais biurokratizuotoje sistemoje praktika. Remiamasi kokybiniais pusiau struktūruotais interviu, atliktais 2018–2019 metais su 14 socialinio verslo organizacijų įkūrėjų. Duomenys analizuoti pasitelkiant kokybinės turinio analizės metodą. Apibendrinus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad socialiniai verslininkai Lietuvoje susiduria su įvairiais iššūkiais bendradarbiaudami su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis, bandydami rasti tinkamą finansavimo modelį ir patirdami visuomenės nežinojimą ar abejingumą socialiniam verslui. Tačiau jie vis tiek imasi šios veiklos, nes jaučia ypatingą besiburiančios iniciatyvių bendraminčių bendruomenės palaikymą. Be šio palaikymo būtų sunkiai įmanomas socialinio verslo egzistavimas ir plėtra Lietuvoje.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.