Socialinio verslo įtaka bendruomenių socialinio kapitalo plėtrai
Straipsniai
Laura Ramaškienė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0003-2085-3089
Eglė Šumskienė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-8645-5748
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/STEPP.20.23
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

socialinis verslas
socialinis kapitalas
socialinis pokytis
bendruomenė

Kaip cituoti

Ramaškienė L., & Šumskienė E. (2020). Socialinio verslo įtaka bendruomenių socialinio kapitalo plėtrai. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 21, 66-85. https://doi.org/10.15388/STEPP.20.23

Santrauka

 Socialinis visuomenės stabilumas ir socialinės įtraukties didinimas yra socialinės ekonomikos, kuri yra viena iš svarbiausių plėtros krypčių Europoje, siekis, o socialinis kapitalas yra puiki priemonė daryti įtaką šiems procesams. Socialinio kapitalo kūrimą ir socialinį verslą sieja teigiamas socialinis pokytis ir ekonominė nauda, kurie yra pasiekiami stiprinant asmeninius ir bendruomeninius ryšius, pasitelkiant inovacijas ir socialines iniciatyvas. Šio straipsnio tikslas – atskleisti socialinio verslo poveikį bendruomenės socialiniam kapitalui ir nustatyti galimas jų sąsajas. Straipsnyje aptariama bendruomeninė socialinio kapitalo prieiga, socialinio verslo kuriama nauda ir potencialiai didėjantis bendruomenių socialinis kapitalas socialinio verslo kontekste, pristatomas tyrimas, atskleidžiantis socialinio verslo potencialą ir perspektyvas kuriant socialinį pokytį bendruomenėje, kuris reiškiasi naujų ryšių užmezgimu, pasitikėjimu ir vertybių bei naujų normų bendruomenėje vystymusi. Socialinio verslo inicijuoti teigiami pokyčiai yra artimi socialinio darbo tikslams ir atskleidžia tolesnių šios krypties mokslinių tyrimų poreikį.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai