Būsimųjų anglų kalbos mokytojų požiūris į savarankišką darbą kaip vieną iš universitetinių studijų sudedamųjų dalių
AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS
Jovita Bagdonavičiūtė
Jurgita Trapnauskienė
Publikuota 2016-09-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2016.36.10069
PDF

Reikšminiai žodžiai

savarankiškas darbas
autonomiškas besimokantysis
gebėjimas mokytis
bendrieji gebėjimai
mokytojų rengimas
mokymasis visą gyvenimą

Kaip cituoti

Bagdonavičiūtė J. ir Trapnauskienė J. (2016) „Būsimųjų anglų kalbos mokytojų požiūris į savarankišką darbą kaip vieną iš universitetinių studijų sudedamųjų dalių“, Acta Paedagogica Vilnensia, 360, p. 18-33. doi: 10.15388/ActPaed.2016.36.10069.

Santrauka

Pastarųjų metų žinių visuomenės keliami iššūkiai ir mokymosi visą gyvenimą poreikis kelia vis naujų reikalavimų švietimo kokybei. Visais švietimo lygmenimis ir visose pakopose ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinių gebėjimų, iš jų ir mokymosi mokytis, kompetencijų ugdymo(si) ir studentų savarankiško mokymosi, plėtojimui(si). Universitete studentų savarankiškas darbas laikomas veiksminga priemone rengiant juos savarankiškai mokytis studijų metu ir visą gyvenimą. Straipsnyje analizuojami Lietuvos edukologijos universitete 2015 metais atlikto tyrimo, kuriame dalyvavo 89 anglų filologijos bakalauro studijų programos studentai, rezultatai. Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti studentų požiūrį į savarankišką darbą, jų nuomonę apie savarankiškoms užduotims atlikti reikalingus gebėjimus, savarankiško darbo būtinybę universitetinėse studijose ir pasitenkinimą pasiektais savarankiško darbo rezultatais. Tyrimo metu respondentai nurodė daugybę gebėjimų, kurie būtini sėkmingai atlikti savarankiško darbo užduotis universitetinių studijų metu ir kurie kaip esminiai nurodomi ir dokumentuose, reguliuojančiuose švietimą Europos aukštojo mokslo erdvėje. Tyrimo rezultatai atskleidė iš esmės teigiamą studentų požiūrį į šią jų akademinio darbo dalį.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.