T. 36 (2016): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 36 (2016)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2016-06-29

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 216
7-8
PDF

AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS

Rimantas Želvys | Aliya Akzholova
Kompetencijomis grįsto mokymosi taikymo aukštajame moksle iššūkiai
Santraukos peržiūros 510 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
9-17
PDF
Jovita Bagdonavičiūtė | Jurgita Trapnauskienė
Būsimųjų anglų kalbos mokytojų požiūris į savarankišką darbą kaip vieną iš universitetinių studijų sudedamųjų dalių
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
18-33
PDF
Jolita Šliogerienė | Marjan Masoodi | Dalia Gulbinskienė
Facebook kaip anglų kalbos mokymo universitete priemonė
Santraukos peržiūros 374 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 479
34-41
PDF

MOKYKLOS KULTŪRA

Sandra Kairė | Lilija Duoblienė
Artefaktai bendrojo ugdymo mokyklose: laisva ar sunorminta kūryba?
Santraukos peržiūros 502 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 466
42-58
PDF
Šarūnė Nagrockaitė
Oficialusis ir neoficialusis diskursas: matoma ir nematoma mokyklos kultūra
Santraukos peržiūros 469 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 751
59-71
PDF
Danguolė Gervytė
Koedukacija versus vienalytis ugdymas mokyklose: tyrimų teritorijos apibrėžtis
Santraukos peržiūros 486 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344
72-86
PDF

UGDYTOJO ASMENYBĖS SVARBA

Elvyda Martišauskienė
Mokytojas kaip esminis mokymosi kokybės veiksnys: asmeninių priemonių plotmė
Santraukos peržiūros 442 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 740
87-98
PDF
Lina Grudulaitė
Vaikų, lankančių dienos centrą, socialinio darbuotojo autoriteto suvokimas
Santraukos peržiūros 552 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 395
99-110
PDF

Kronika

Acta Paedagogica Vilnensia
Žurnalui „Acta Paedagogica Vilnensia“ – 25-eri!
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214
111-113
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Informacija apie autorius
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215
114-117
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Reikalavimai „Acta Paedagogica Vilnensia“ spausdinamiems straipsniams
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 202
118-119
PDF