T. 36 (2016): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 36 (2016)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2016-06-29

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200
7-8
PDF

AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS

Rimantas Želvys | Aliya Akzholova
Kompetencijomis grįsto mokymosi taikymo aukštajame moksle iššūkiai
Santraukos peržiūros 414 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
9-17
PDF
Jovita Bagdonavičiūtė | Jurgita Trapnauskienė
Būsimųjų anglų kalbos mokytojų požiūris į savarankišką darbą kaip vieną iš universitetinių studijų sudedamųjų dalių
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 165
18-33
PDF
Jolita Šliogerienė | Marjan Masoodi | Dalia Gulbinskienė
Facebook kaip anglų kalbos mokymo universitete priemonė
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 416
34-41
PDF

MOKYKLOS KULTŪRA

Sandra Kairė | Lilija Duoblienė
Artefaktai bendrojo ugdymo mokyklose: laisva ar sunorminta kūryba?
Santraukos peržiūros 425 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 412
42-58
PDF
Šarūnė Nagrockaitė
Oficialusis ir neoficialusis diskursas: matoma ir nematoma mokyklos kultūra
Santraukos peržiūros 400 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 488
59-71
PDF
Danguolė Gervytė
Koedukacija versus vienalytis ugdymas mokyklose: tyrimų teritorijos apibrėžtis
Santraukos peržiūros 422 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302
72-86
PDF

UGDYTOJO ASMENYBĖS SVARBA

Elvyda Martišauskienė
Mokytojas kaip esminis mokymosi kokybės veiksnys: asmeninių priemonių plotmė
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 453
87-98
PDF
Lina Grudulaitė
Vaikų, lankančių dienos centrą, socialinio darbuotojo autoriteto suvokimas
Santraukos peržiūros 466 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 305
99-110
PDF

Kronika

Acta Paedagogica Vilnensia
Žurnalui „Acta Paedagogica Vilnensia“ – 25-eri!
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 194
111-113
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Informacija apie autorius
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 189
114-117
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Reikalavimai „Acta Paedagogica Vilnensia“ spausdinamiems straipsniams
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 187
118-119
PDF