T. 36 (2016): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 36 (2016)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2016-06-29

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 210
7-8
PDF

AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS

Rimantas Želvys | Aliya Akzholova
Kompetencijomis grįsto mokymosi taikymo aukštajame moksle iššūkiai
Santraukos peržiūros 467 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 287
9-17
PDF
Jovita Bagdonavičiūtė | Jurgita Trapnauskienė
Būsimųjų anglų kalbos mokytojų požiūris į savarankišką darbą kaip vieną iš universitetinių studijų sudedamųjų dalių
Santraukos peržiūros 344 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
18-33
PDF
Jolita Šliogerienė | Marjan Masoodi | Dalia Gulbinskienė
Facebook kaip anglų kalbos mokymo universitete priemonė
Santraukos peržiūros 346 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 458
34-41
PDF

MOKYKLOS KULTŪRA

Sandra Kairė | Lilija Duoblienė
Artefaktai bendrojo ugdymo mokyklose: laisva ar sunorminta kūryba?
Santraukos peržiūros 467 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 452
42-58
PDF
Šarūnė Nagrockaitė
Oficialusis ir neoficialusis diskursas: matoma ir nematoma mokyklos kultūra
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 624
59-71
PDF
Danguolė Gervytė
Koedukacija versus vienalytis ugdymas mokyklose: tyrimų teritorijos apibrėžtis
Santraukos peržiūros 449 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 322
72-86
PDF

UGDYTOJO ASMENYBĖS SVARBA

Elvyda Martišauskienė
Mokytojas kaip esminis mokymosi kokybės veiksnys: asmeninių priemonių plotmė
Santraukos peržiūros 396 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 605
87-98
PDF
Lina Grudulaitė
Vaikų, lankančių dienos centrą, socialinio darbuotojo autoriteto suvokimas
Santraukos peržiūros 491 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
99-110
PDF

Kronika

Acta Paedagogica Vilnensia
Žurnalui „Acta Paedagogica Vilnensia“ – 25-eri!
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 206
111-113
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Informacija apie autorius
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 202
114-117
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Reikalavimai „Acta Paedagogica Vilnensia“ spausdinamiems straipsniams
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 196
118-119
PDF