Ne vien žinios ir gebėjimai: transformacijos per mokytojo socializaciją ir tapatybės ugdymą
MOKYTOJO TAPSMAS
Emilija Sakadolskienė
Publikuota 2017-07-26
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2017.38.10790
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokytojo profesinė tapatybė
mokytojo socializacija
mokytojų ugdymas
mokomojo turinio eiliškumas
pedagogų rengimo programų rišlumas

Kaip cituoti

Sakadolskienė E. (2017) „Ne vien žinios ir gebėjimai: transformacijos per mokytojo socializaciją ir tapatybės ugdymą“, Acta Paedagogica Vilnensia, 380, p. 42-57. doi: 10.15388/ActPaed.2017.38.10790.

Santrauka

Anot D. Lortie, ketinantys tapti mokytojais atvyksta jau patyrę 13 000 kontaktinio darbo su mokytojais valandų, įgiję sunkiai pajudinamų išankstinių nuomonių apie mokytojo darbą ir yra mažiau skeptiški savo nežinojimo atžvilgiu nei kitų profesijų studentai. Tenka dėti didžiules pastangas, kad jie mokytų kitaip nei buvo mokomi. Tiriantieji studentų transformacijas pradėjo nagrinėti mokytojo tapatybę ir ją sudarančius veiksnius, siekdami orientuoti studentus ne vien į dalyką, o ir į besimokantįjį.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.