T. 38 (2017): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 38 (2017)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2017-06-29

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191
9-10
PDF

MOKYTOJO TAPSMAS

Lilija Duoblienė
Šizoidinė mokytojų situacija: pavojus tapatybei ir kūrybiškumo prielaida
Santraukos peržiūros 508 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 538
11-24
PDF
Daiva Čeponienė | Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Mokytojų individualaus ir suvokiamo kolektyvinio veiksmingumo sąsajos su perdegimu darbe
Santraukos peržiūros 461 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 482
25-41
PDF
Emilija Sakadolskienė
Ne vien žinios ir gebėjimai: transformacijos per mokytojo socializaciją ir tapatybės ugdymą
Santraukos peržiūros 348 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 344
42-57
PDF
Csilla Pesti | Nóra Rapos | Krisztina Nagy | Mariann Bohán
Mokymosi siekinių pagrindu sudaromų mokytojų rengimo programų analizė: programų kūrimo patirtis Vengrijoje
Santraukos peržiūros 344 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201
58-76
PDF

(TARP)KULTŪRINIS UGDYMAS

Alicja Szerląg
Daugiakultūriškumas ir tarpkultūriškumas kaip mokymo kompetencijų atskaitos taškai
Santraukos peržiūros 607 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
77-89
PDF
Karmen Trasberg | Juta Kond
Naujųjų imigrantų mokymas Estijos mokyklose – iššūkiai palaikymo tinklams
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
90-100
PDF
Evgenia Minkova Topolska
Būsimų darželio auklėtojų pedagoginių kalbos mokymo įgūdžių tobulinimas tarpkultūrinėje darželio aplinkoje
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
101-111
PDF
Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė | Vida Palubinskienė | Vilius Tavoras
Jaunimo etnokultūrinis ugdymas aukštųjų mokyklų muzikiniuose ansambliuose
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 174
112-125
PDF
Kitija Valeina
Formalaus ugdymo atspindžiai informalioje klasės kultūroje: Latvijos atvejis (1964–2004)
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
126-142
PDF

UGDYMAS IR MEDIJOS

Zanda Rubene | Raimonds Strods
Skaitmeninės kultūros transformacijos pedagogikos doktorantūros studijose: Latvijos universiteto atvejis
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 171
143-158
PDF
Dace Medne | Nora Jansone-Ratinika | Ilze Dinka
Tėvų auklėjimo kompetencijos diskursas Latvijos žiniasklaidos erdvėje (2004–2016 m.)
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
159-175
PDF

Kronika

Lilija Duoblienė
In memoriam Prof. Leonas Jovaiša (1921–2017)
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178
192-194
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Informacija apie autorius
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
195-200
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Reikalavimai „Acta paedagogica Vilnensia“ spausdinamiems straipsniams
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 182
201-206
PDF