T. 38 (2017): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 38 (2017)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2017-06-29

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191
9-10
PDF

MOKYTOJO TAPSMAS

Lilija Duoblienė
Šizoidinė mokytojų situacija: pavojus tapatybei ir kūrybiškumo prielaida
Santraukos peržiūros 531 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 546
11-24
PDF
Daiva Čeponienė | Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Mokytojų individualaus ir suvokiamo kolektyvinio veiksmingumo sąsajos su perdegimu darbe
Santraukos peržiūros 482 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 494
25-41
PDF
Emilija Sakadolskienė
Ne vien žinios ir gebėjimai: transformacijos per mokytojo socializaciją ir tapatybės ugdymą
Santraukos peržiūros 370 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 367
42-57
PDF
Csilla Pesti | Nóra Rapos | Krisztina Nagy | Mariann Bohán
Mokymosi siekinių pagrindu sudaromų mokytojų rengimo programų analizė: programų kūrimo patirtis Vengrijoje
Santraukos peržiūros 359 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 212
58-76
PDF

(TARP)KULTŪRINIS UGDYMAS

Alicja Szerląg
Daugiakultūriškumas ir tarpkultūriškumas kaip mokymo kompetencijų atskaitos taškai
Santraukos peržiūros 624 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
77-89
PDF
Karmen Trasberg | Juta Kond
Naujųjų imigrantų mokymas Estijos mokyklose – iššūkiai palaikymo tinklams
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
90-100
PDF
Evgenia Minkova Topolska
Būsimų darželio auklėtojų pedagoginių kalbos mokymo įgūdžių tobulinimas tarpkultūrinėje darželio aplinkoje
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
101-111
PDF
Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė | Vida Palubinskienė | Vilius Tavoras
Jaunimo etnokultūrinis ugdymas aukštųjų mokyklų muzikiniuose ansambliuose
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180
112-125
PDF
Kitija Valeina
Formalaus ugdymo atspindžiai informalioje klasės kultūroje: Latvijos atvejis (1964–2004)
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 254
126-142
PDF

UGDYMAS IR MEDIJOS

Zanda Rubene | Raimonds Strods
Skaitmeninės kultūros transformacijos pedagogikos doktorantūros studijose: Latvijos universiteto atvejis
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 175
143-158
PDF
Dace Medne | Nora Jansone-Ratinika | Ilze Dinka
Tėvų auklėjimo kompetencijos diskursas Latvijos žiniasklaidos erdvėje (2004–2016 m.)
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
159-175
PDF

Kronika

Lilija Duoblienė
In memoriam Prof. Leonas Jovaiša (1921–2017)
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 182
192-194
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Informacija apie autorius
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275
195-200
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Reikalavimai „Acta paedagogica Vilnensia“ spausdinamiems straipsniams
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 182
201-206
PDF