T. 38 (2017): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 38 (2017)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2017-06-29

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 183
9-10
PDF

MOKYTOJO TAPSMAS

Lilija Duoblienė
Šizoidinė mokytojų situacija: pavojus tapatybei ir kūrybiškumo prielaida
Santraukos peržiūros 403 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 474
11-24
PDF
Daiva Čeponienė | Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Mokytojų individualaus ir suvokiamo kolektyvinio veiksmingumo sąsajos su perdegimu darbe
Santraukos peržiūros 408 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 430
25-41
PDF
Emilija Sakadolskienė
Ne vien žinios ir gebėjimai: transformacijos per mokytojo socializaciją ir tapatybės ugdymą
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
42-57
PDF
Csilla Pesti | Nóra Rapos | Krisztina Nagy | Mariann Bohán
Mokymosi siekinių pagrindu sudaromų mokytojų rengimo programų analizė: programų kūrimo patirtis Vengrijoje
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 165
58-76
PDF

(TARP)KULTŪRINIS UGDYMAS

Alicja Szerląg
Daugiakultūriškumas ir tarpkultūriškumas kaip mokymo kompetencijų atskaitos taškai
Santraukos peržiūros 517 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
77-89
PDF
Karmen Trasberg | Juta Kond
Naujųjų imigrantų mokymas Estijos mokyklose – iššūkiai palaikymo tinklams
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
90-100
PDF
Evgenia Minkova Topolska
Būsimų darželio auklėtojų pedagoginių kalbos mokymo įgūdžių tobulinimas tarpkultūrinėje darželio aplinkoje
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
101-111
PDF
Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė | Vida Palubinskienė | Vilius Tavoras
Jaunimo etnokultūrinis ugdymas aukštųjų mokyklų muzikiniuose ansambliuose
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 144
112-125
PDF
Kitija Valeina
Formalaus ugdymo atspindžiai informalioje klasės kultūroje: Latvijos atvejis (1964–2004)
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 233
126-142
PDF

UGDYMAS IR MEDIJOS

Zanda Rubene | Raimonds Strods
Skaitmeninės kultūros transformacijos pedagogikos doktorantūros studijose: Latvijos universiteto atvejis
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 156
143-158
PDF
Dace Medne | Nora Jansone-Ratinika | Ilze Dinka
Tėvų auklėjimo kompetencijos diskursas Latvijos žiniasklaidos erdvėje (2004–2016 m.)
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
159-175
PDF

Kronika

Lilija Duoblienė
In memoriam Prof. Leonas Jovaiša (1921–2017)
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 163
192-194
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Informacija apie autorius
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
195-200
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
Reikalavimai „Acta paedagogica Vilnensia“ spausdinamiems straipsniams
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 175
201-206
PDF