Mokymosi siekinių pagrindu sudaromų mokytojų rengimo programų analizė: programų kūrimo patirtis Vengrijoje
MOKYTOJO TAPSMAS
Csilla Pesti
Nóra Rapos
Krisztina Nagy
Mariann Bohán
Publikuota 2017-07-26
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2017.38.10791
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

Pesti C., Rapos N., Nagy K. ir Bohán M. (2017) „Mokymosi siekinių pagrindu sudaromų mokytojų rengimo programų analizė: programų kūrimo patirtis Vengrijoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 380, p. 58-76. doi: 10.15388/ActPaed.2017.38.10791.

Santrauka

Mokytojų švietimas Vengrijoje pastarąjį dešimtmetį keitėsi du kartus. Šiame kontekste kyla klausimas: kuo pasižymi mokytojų rengimo institucijų mokymosi siekiniais grįstų mokymo programų kūrimo pedagoginiai ir psichologiniai moduliai?
Mūsų tyrime analizuojamos akredituotos septynių Vengrijos pirminio mokytojų rengimo institucijų programos, daugiausia dėmesio skiriama bendriems mokymo programų kūrimo aspektams. Mūsų tikslas buvo atskleisti šių institucijų požiūrį kuriant programas į mokymosi tikslus, ugdomas kompetencijas, turinį, vertinimo kriterijus, validavimą, organizavimą ir siūlomą literatūrą. Siekiant šio tikslo, atlikta lyginamoji į programas įtrauktų dalykų aprašų (n = 124) analizė. Rezultatai atskleidė, kad tik dalykų tikslai ir turinys pasižymi dideliu vidiniu suderintumu, todėl ateityje šiuose dokumentuose kartu su profesiniu diskursu išdėstyti mokymosi siekiniai turėtų būti pateikiami ne vien formaliai.
Atsižvelgdami į minėtus aspektus ir mūsų tyrimo rezultatus darome išvadą, kad, siekiant padidinti šių dokumentų vidinį suderintumą, turi būti skatinamas įvairių disciplinų pedagogų bendradarbiavimas ir kalbėjimasis bei peržiūrimos kompetencijų sritys, vertinimo metodai, ypatumai ir validumas. Be to, programose išdėstyti reikalavimai turėtų būti susieti su mokymosi siekiniais, kad rengiami mokytojai žengtų į darbo rinką kaip gerai pasirengę ir reikiamas mokymo kompetencijas įgiję specialistai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.