Naujųjų imigrantų mokymas Estijos mokyklose – iššūkiai palaikymo tinklams
(TARP)KULTŪRINIS UGDYMAS
Karmen Trasberg
Juta Kond
Publikuota 2017-07-26
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2017.38.10793
PDF

Reikšminiai žodžiai

naujieji imigrantai
adaptacija
pabėgėlių mokymas
palaikymo tinklai

Kaip cituoti

Trasberg K. ir Kond J. (2017) „Naujųjų imigrantų mokymas Estijos mokyklose – iššūkiai palaikymo tinklams“, Acta Paedagogica Vilnensia, 380, p. 90-100. doi: 10.15388/ActPaed.2017.38.10793.

Santrauka

Moderniųjų mokyklų administracijos yra vis labiau susitelkusios į darbą komandose. Ypatingas dėmesys yra skiriamas tinkamiausių bendradarbiavimo formų ir įvairių tinklų, kurie galėtų paremti naujųjų imigrantų ugdymą ir adaptaciją, paieškai. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra aprašyti ir analizuoti mokyklų administratorių ir ugdymo pagalbos specialistų patirtis, nuomones ir lūkesčius, susijusius su naujai atvykusių imigrantų (pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų, kitų imigrantų, kurie Estijoje gyvena mažiau nei penkerius metus) vaikų mokymu ir ugdymo pagalba. Empirinės tyrimo dalies duomenys surinkti atliekant pusiau struktūruotus interviu su administracijų ir ugdymo pagalbos specialistų komandų nariais iš 12 mokyklų Estijoje, kurie turi patirties mokant naujuosius imigrantus. Surinkti duomenys buvo analizuojami atliekant kokybinę indukcinę turinio analizę. Tyrimo rezultatai rodo, kad mokyklų bendruomenių požiūris į naujuosius imigrantus yra pozityvus. Kalbos mokymas įvardijamas prioritetu, nes tai yra pagrindinis kelias norint pasiekti integraciją ir įtraukimą. Pritaikytų vadovėlių, ugdymo pagalbos specialistų trūkumas bei riboti ištekliai mokytojams motyvuoti ir kompensuoti papildomas darbo valandas buvo nurodyti kaip pagrindinės kliūtys įtraukiant naujuosius imigrantus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.