Formalaus ugdymo atspindžiai informalioje klasės kultūroje: Latvijos atvejis (1964–2004)
(TARP)KULTŪRINIS UGDYMAS
Kitija Valeina
Publikuota 2017-07-26
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2017.38.10796
PDF

Reikšminiai žodžiai

informali klasės kultūra
autoritarizmas
demokratija
atminimo albumai
fotografijos

Kaip cituoti

Valeina K. (2017) „Formalaus ugdymo atspindžiai informalioje klasės kultūroje: Latvijos atvejis (1964–2004)“, Acta Paedagogica Vilnensia, 380, p. 126-142. doi: 10.15388/ActPaed.2017.38.10796.

Santrauka

Šiame straipnyje siekiama aprašyti formalaus ugdymo apraiškas informalioje klasės kultūroje Latvijos kontekste. Formalaus ugdymo apraiškų analizė fokusuoja į laikotarpį nuo 1964 iki 2004 metų ir apima du skirtingus Latvijos politinio režimo etapus: autoritarinį nuo Brežnevo stagnacijos iki Sovietų sąjungos žlugimo, ir demokratinį nuo Nepriklausomybės atgavimo iki Latvijos įstojimo į Europos Sąjungą. Straipsnio teorinėje dalyje pristatomas informalios klasės kultūros konceptas, apimantis mokyklos praeities, ugdymo turinio, klasės, klasiokų ir kitus aspektus. Formalaus ugdymo apraiškos informalioje klasės kultūroje atskleidžiamos analizuojant mokinių sukurtus atminimo albumus ir mokyklų fotografijas. Analizės metu siekiama atsakyti į klausimą, kaip skirtingi ugdymo sistemos komponentai (mokinys, mokytojas, mokymo medžiaga ir ugdymo turinys) yra vaizduojami informalios klasės kultūros šaltiniuose. Mokinių atminimo albumų ir fotografijų analizė parodo, kad skirtingi formalaus ugdymo komponentai yra tiesiogiai arba netiesiogiai vaizduojami informalios klasės kultūroje. Formalaus ugdymo minėjimas ir vaizdavimas informalios klasės kultūros šaltiniuose yra dažnas, o tai leidžia teigti, kad formalus ugdymas yra reikšmingas informalios klasės kultūros elementas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.