Mokyklos vadovo lyderystė vykstančių švietimo pokyčių kontekste
ŠVIETIMO KULTŪROS POKYČIAI
Jolanta Navickaitė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.29.1175
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokyklos vadovas
transformacinė lyderystė
švietimo pokyčiai

Kaip cituoti

Navickaitė J. (2012) „Mokyklos vadovo lyderystė vykstančių švietimo pokyčių kontekste“, Acta Paedagogica Vilnensia, 290, p. 35-46. doi: 10.15388/ActPaed.2012.29.1175.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologija) doktorantė
Kauno technologijos universiteto Ugdymo sistemų katedra
K. Donelaičio g. 73, LT-44239 Kaunas
El. paštas: jolantan2009@gmail.com

Straipsnyje nagrinėjamas mokyklos vadovo lyderystės fenomenas, grindžiamas transformacinės lyderystės teorija. Remiantis mokslinės literatūros analize ir atliktu empiriniu tyrimu analizuojama, ar mokyklos vadovui yra būtina būti mokyklos bendruomenės lyderiu vykstančių švietimo pokyčių kontekste. Taip pat siekiama atskleisti, kaip, mokytojų nuomone, reiškiasi mokyklos vadovo transformacinė lyderystė Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose: ar savo bendruomenėje mokyklos vadovas gali būti transformaciniu lyderiu ir kokios jo transformacinės lyderystės apraiškos pasireiškia stipriausiai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.