T. 29 (2012): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 29 (2012)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2012-12-28

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 553
7-8
PDF

ŠVIETIMO KULTŪROS POKYČIAI

Lilija Duoblienė
Mokyklos kultūra kaip ugdomasis kontekstas ir kaip prievarta
Santraukos peržiūros 617
9-21
PDF
Ramutė Mečkauskienė | Rimantas Želvys
Mokyklų vadovų požiūrio į švietimo sisteminius pokyčius dinamika
Santraukos peržiūros 545
22-34
PDF
35-46
PDF
Margarita Teresevičienė | Lina Kaminskienė | Vilma Žydžiūnaitė | Genutė Gedvilienė
Savimoka ir savarankiškas mokymasis aukštojoje mokykloje: kritinė diskurso analizė
Santraukos peržiūros 714
47-60
PDF

BENDROJO UGDYMO AKTUALIJOS

Vida Gudžinskienė | Asta Railienė
Gyvenimo įgūdžių ugdymo ir ugdymo karjerai sąsaja: bendrojo lavinimo kontekstas
Santraukos peržiūros 850
61-72
PDF
Nomeda Černiauskaitė
Alternatyvi mokykla: samprata ir kriterijai
Santraukos peržiūros 714
73-84
PDF
Šarūnė Nagrockaitė
Lietuvos bendrojo ugdymo turinio standartizavimas: kokybė vs kontrolė
Santraukos peržiūros 540
85-99
PDF
Daiva Bubelienė | Gediminas Merkys
Pedagogų streso socialinis konstravimas ir jo atspindžiai profesinėje spaudoje
Santraukos peržiūros 627
100-110
PDF

PROFESINIO RENGIMO PROBEMOS

Birutė Pociūtė | Laima Bulotaitė | Remigijus Bliumas
Universiteto studentų įsipareigojimas profesijai: sąsajos su asmenybės bruožais ir pasitenkinimu studijomis
Santraukos peržiūros 565
111-122
PDF
Natalija Mažeikienė | Agnė Dorelaitienė
Darbo rinkos segregacija pagal lytį ar lyčių vaidmenų detradicionalizacija?
Santraukos peržiūros 592
144-159
PDF

Kronika

Lilija Duoblienė
Konferencijos
Santraukos peržiūros 495
160-161
PDF
Vilija Targamadzė
Konferencijos
Santraukos peržiūros 468 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 474
Acta Paedagogica Vilnensia
Informacija autoriams
Santraukos peržiūros 477 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 498