Alternatyvi mokykla: samprata ir kriterijai
BENDROJO UGDYMO AKTUALIJOS
Nomeda Černiauskaitė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.29.1178
PDF

Reikšminiai žodžiai

alternatyvus ugdymas
tradicinis ugdymas
alternatyvi mokykla
alternatyvaus ugdymo kriterijai
bendrojo ugdymo mokykla

Kaip cituoti

Černiauskaitė N. (2012) „Alternatyvi mokykla: samprata ir kriterijai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 290, p. 73-84. doi: 10.15388/ActPaed.2012.29.1178.

Santrauka

Edukologijos doktorantė
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius. Tel. (8 5) 266 76 25
El. paštas: nomedacerniauskaite@gmail.com

Straipsnyje siekiama pateikti tikslesnę alternatyvaus ugdymo sampratą, nes ji gali būti labai įvairi ir priklausyti nuo alternatyvios mokyklos keliamų tikslų ir aplinkos, kurioje ji veikia. Kiekviena alternatyvaus ugdymo samprata savitai išryškina alternatyvaus ugdymo kriterijus, kuriais remiantis gali būti modeliuojama alternatyvi mokykla ir jos ugdymo sistema, atliepianti pačius įvairiausius besimokančiojo ugdymo(si) poreikius bendrojo ugdymo mokykloje, taip pat tuos alternatyvaus ugdymo kriterijus, kurie galėtų tapti postūmiu bendrojo ugdymo mokyklų kaitai. Alternatyvus ugdymas, kurio mokymo(si) priemonių (ir metodų) įvairovė suteikia galimybę prisitaikyti prie kiekvieno mokinio individualių poreikių, sudaro galimybes įsigyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą tiems, kuriems keblu tai padaryti tradicinėje bendrojo ugdymo mokykloje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.