Profesinio tapatumo vystymasis ir curriculum struktūros komponentų įgyvendinimas universitete: studentų patirtis
PROFESINIO RENGIMO PROBEMOS
Vilma Žydžiūnaitė
Simona Crisafulli
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.29.1182
PDF

Reikšminiai žodžiai

curriculum
fenomenografija
profesinis tapatumas
universitetas

Kaip cituoti

Žydžiūnaitė V. ir Crisafulli S. (2012) „Profesinio tapatumo vystymasis ir curriculum struktūros komponentų įgyvendinimas universitete: studentų patirtis“, Acta Paedagogica Vilnensia, 290, p. 123-132. doi: 10.15388/ActPaed.2012.29.1182.

Santrauka

Profesorė, vyriausia mokslo darbuotoja, socialinių mokslų daktarė (HP)
Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo ir studijų centras ir Edukologijos katedra
K. Donelaičio g. 52, 304 k. LT-44001 Kaunas
El. paštas: v.zydziunaite@smf.vdu.lt

Jaunesnioji mokslo darbuotoja ir asistentė, socialinių mokslų daktarė
Kauno technologijos universiteto Ugdymo sistemų katedra
K. Donelaičio g. 20, 402 k. LT-44239 Kaunas
El. paštas: simona.crisafulli@yahoo.com

Straipsnyje apibūdinama studentų patirtis, kuri atskleidžia jų profesinio tapatumo vystymosi ir curriculum struktūros komponentų įgyvendinimo universitete sąsajas. Profesinis tapatumas diskutuojamas kaip ugdymui (-si) paveikus procesas. Atliktame fenomenografiniame tyrime integravus dalyvio ir socialinio konstravimo žinių pozicijas gauti empiriniai įrodymai, jog universiteto studentų profesiniam tapatumui vystytis yra aktuali studijų krypties pažinimą skatinanti curriculum struktūra. Tyrimo dalyviai išskirtinį dėmesį skiria studijų krypties dalykų turiniui, didaktikai ir metodams, studijų praktikai organizuoti, studento giliam savo asmenybės pažinimui, dėstytojo didaktinei ir pedagoginei kompetencijai bei autoritetui.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai