T. 45 (2020): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 45 (2020)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2020-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 78 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 54 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10

Straipsniai

Lilija Duobliene | Sandra Kaire | Irena Zaleskiene
Socialinė atsakomybė nacionaliniuose švietimo politikos dokumentuose: DIALLS projekto perspektyva
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Ilze Briška | Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Mokinių kultūrinio supratingumo skatinimas bendrojo ugdymo mokyklose: mokytojų patirtys ir iššūkiai
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Oksana Pryshlіak | Vira Polishchuk | Natalia Lupak
Tarpkultūrinės edukacinės erdvės poveikis būsimų mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos formavimuisi aukštojoje pedagoginėje mokykloje
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 212 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Tatjana Bicjutko | Līva Goba-Medne
Anglų kalbos politika mokytojų ir mokytojų rengėjų atžvilgiu Latvijoje: įžvalgos pritaikius veiklos sistemų analizę
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Akvilė Giniotaitė
Mokinių lytiškosios patirtys. Lytinio raštingumo link
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 158 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Iveta Kestere | Irena Stonkuviene | Zanda Rubene
Naujasis sovietinis žmogus moters kūne: motina, mokytoja, traktorininkė
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 129 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Lina Bairašauskienė
Moterys Lietuvos mokyklų vadyboje: etnografinė perspektyva
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15
Birutė Ambrazevičiūtė
Pedagogo profesinės tapatybės fenomenas ir atlikėjo tapatumas: kur baigiasi scena ir prasideda klasė?
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 98 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20
Giedrė Paurienė | Irena Žemaitaitytė
Mokytojų pašaukimo vaidmuo efektyvinant švietimo sistemą
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15
Vilma Žydžiūnaitė | Marius Daugėla
Dėstytojo profesinė savimonė sąveikose su studentais aukštajame moksle: gyvenamasis laikas ir santykis
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13
Karolina Rybačiauskaitė
Reflektyvus ar difraktyvus mokymas(is)? Paulo Ramsdeno ir Karen Barad požiūrių sutapimai
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Jovita Matulaitienė | Lina Kaminskienė
Metamokymasis: koncepto analizė
Santraukos peržiūros 123 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Tomas Lazdauskas | Albina Saikauskienė
Pedagoginės praktikos metu studentų patiriami sunkumai: klausimyno struktūros psichometrinės savybės
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Brigita Miseliūnaitė | Gintautas Cibulskas
Asmens branda ir jos atspindžiai konceptualiuosiuose Lietuvos švietimo dokumentuose
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26

Kronika

Monika Orechova
4-oji nacionalinė mokslinė konferencija „LETA 2020: Švietimas ir ugdymas, jungiantys bendruomenes“
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11

Pabaigos puslapiai

Apie autorius
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41
237-243
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36
246-248
PDF