T. 45 (2020): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 45 (2020)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2020-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 72 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12

Straipsniai

Lilija Duobliene | Sandra Kaire | Irena Zaleskiene
Socialinė atsakomybė nacionaliniuose švietimo politikos dokumentuose: DIALLS projekto perspektyva
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Ilze Briška | Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Mokinių kultūrinio supratingumo skatinimas bendrojo ugdymo mokyklose: mokytojų patirtys ir iššūkiai
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Oksana Pryshlіak | Vira Polishchuk | Natalia Lupak
Tarpkultūrinės edukacinės erdvės poveikis būsimų mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos formavimuisi aukštojoje pedagoginėje mokykloje
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23
Tatjana Bicjutko | Līva Goba-Medne
Anglų kalbos politika mokytojų ir mokytojų rengėjų atžvilgiu Latvijoje: įžvalgos pritaikius veiklos sistemų analizę
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Akvilė Giniotaitė
Mokinių lytiškosios patirtys. Lytinio raštingumo link
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36
Iveta Kestere | Irena Stonkuviene | Zanda Rubene
Naujasis sovietinis žmogus moters kūne: motina, mokytoja, traktorininkė
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Lina Bairašauskienė
Moterys Lietuvos mokyklų vadyboje: etnografinė perspektyva
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 137 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Birutė Ambrazevičiūtė
Pedagogo profesinės tapatybės fenomenas ir atlikėjo tapatumas: kur baigiasi scena ir prasideda klasė?
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 165 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Giedrė Paurienė | Irena Žemaitaitytė
Mokytojų pašaukimo vaidmuo efektyvinant švietimo sistemą
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 168 | Straipsnio (HTML) peržiūros 24
Vilma Žydžiūnaitė | Marius Daugėla
Dėstytojo profesinė savimonė sąveikose su studentais aukštajame moksle: gyvenamasis laikas ir santykis
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 165 | Straipsnio (HTML) peržiūros 27
Karolina Rybačiauskaitė
Reflektyvus ar difraktyvus mokymas(is)? Paulo Ramsdeno ir Karen Barad požiūrių sutapimai
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 121 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Jovita Matulaitienė | Lina Kaminskienė
Metamokymasis: koncepto analizė
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 206 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Tomas Lazdauskas | Albina Saikauskienė
Pedagoginės praktikos metu studentų patiriami sunkumai: klausimyno struktūros psichometrinės savybės
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 115 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25
Brigita Miseliūnaitė | Gintautas Cibulskas
Asmens branda ir jos atspindžiai konceptualiuosiuose Lietuvos švietimo dokumentuose
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 160 | Straipsnio (HTML) peržiūros 81

Kronika

Monika Orechova
4-oji nacionalinė mokslinė konferencija „LETA 2020: Švietimas ir ugdymas, jungiantys bendruomenes“
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17

Pabaigos puslapiai

Apie autorius
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58
237-243
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
246-248
PDF