T. 45 (2020): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 45 (2020)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2020-12-28

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7

Straipsniai

Lilija Duobliene | Sandra Kaire | Irena Zaleskiene
Socialinė atsakomybė nacionaliniuose švietimo politikos dokumentuose: DIALLS projekto perspektyva
Santraukos peržiūros 80 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20
Ilze Briška | Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Mokinių kultūrinio supratingumo skatinimas bendrojo ugdymo mokyklose: mokytojų patirtys ir iššūkiai
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Oksana Pryshlіak | Vira Polishchuk | Natalia Lupak
Tarpkultūrinės edukacinės erdvės poveikis būsimų mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos formavimuisi aukštojoje pedagoginėje mokykloje
Santraukos peržiūros 34 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9
Tatjana Bicjutko | Līva Goba-Medne
Anglų kalbos politika mokytojų ir mokytojų rengėjų atžvilgiu Latvijoje: įžvalgos pritaikius veiklos sistemų analizę
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Akvilė Giniotaitė
Mokinių lytiškosios patirtys. Lytinio raštingumo link
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Iveta Kestere | Irena Stonkuviene | Zanda Rubene
Naujasis sovietinis žmogus moters kūne: motina, mokytoja, traktorininkė
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Lina Bairašauskienė
Moterys Lietuvos mokyklų vadyboje: etnografinė perspektyva
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Birutė Ambrazevičiūtė
Pedagogo profesinės tapatybės fenomenas ir atlikėjo tapatumas: kur baigiasi scena ir prasideda klasė?
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13
Giedrė Paurienė | Irena Žemaitaitytė
Mokytojų pašaukimo vaidmuo efektyvinant švietimo sistemą
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26 | Straipsnio (HTML) peržiūros 7
Vilma Žydžiūnaitė | Marius Daugėla
Dėstytojo profesinė savimonė sąveikose su studentais aukštajame moksle: gyvenamasis laikas ir santykis
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70 | Straipsnio (HTML) peržiūros 6
Karolina Rybačiauskaitė
Reflektyvus ar difraktyvus mokymas(is)? Paulo Ramsdeno ir Karen Barad požiūrių sutapimai
Santraukos peržiūros 43 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40 | Straipsnio (HTML) peržiūros 4
Jovita Matulaitienė | Lina Kaminskienė
Metamokymasis: koncepto analizė
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Tomas Lazdauskas | Albina Saikauskienė
Pedagoginės praktikos metu studentų patiriami sunkumai: klausimyno struktūros psichometrinės savybės
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Brigita Miseliūnaitė | Gintautas Cibulskas
Asmens branda ir jos atspindžiai konceptualiuosiuose Lietuvos švietimo dokumentuose
Santraukos peržiūros 35 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8

Kronika

Monika Orechova
4-oji nacionalinė mokslinė konferencija „LETA 2020: Švietimas ir ugdymas, jungiantys bendruomenes“
Santraukos peržiūros 25 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8

Pabaigos puslapiai

Apie autorius
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
237-243
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
246-248
PDF