Savimoka ir savarankiškas mokymasis aukštojoje mokykloje: kritinė diskurso analizė
ŠVIETIMO KULTŪROS POKYČIAI
Margarita Teresevičienė
Lina Kaminskienė
Vilma Žydžiūnaitė
Genutė Gedvilienė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.29.1176
PDF

Reikšminiai žodžiai

savimoka
savarankiškas mokymasis
mokymosi autonomija

Kaip cituoti

Teresevičienė M., Kaminskienė L., Žydžiūnaitė V. ir Gedvilienė G. (2012) „Savimoka ir savarankiškas mokymasis aukštojoje mokykloje: kritinė diskurso analizė“, Acta Paedagogica Vilnensia, 290, p. 47-60. doi: 10.15388/ActPaed.2012.29.1176.

Santrauka

El. paštas: m.tereseviciene@smf.vdu.lt
El. paštas: l.kaminskiene@pvt.vdu.lt
El. paštas: v.zydziunaite@kic.vdu.lt
El. paštas: g.gedviliene@smf.vdu.lt
Straipsnyje bandoma aptarti savimokos ir savarankiško mokymosi sąsają aukštojo mokslo kontekste. Aptariant šių dviejų konceptų skirtybes ir ryšį, išryškinami pagrindiniai juos apibūdinantys elementai (motyvai, gebėjimai) ir situacijos, kuriomis jie reiškiasi. Taip pat diskutuojama, ar išskirti savimokos ir savarankiško mokymosi bruožai leidžia juos sutapatinti ir vartoti kaip tapačius konceptus, ar vis dėlto išlieka tam tikri skirtingi šių reiškinių aspektai. Kritiškai vertinant Lietuvos ir užsienio tyrėjų aprašomas savimokos ir savarankiško mokymosi sampratas, taip pat atsižvelgiant į šios srities tyrimus, bandoma nustatyti, į kokius veiksnius nepakankamai atsižvelgiama skatinant studentų savimoką ir savarankišką mokymąsi aukštosiose mokyklose. Taip pat aptariamos efektyviausios savarankiško mokymosi strategijos ir dėstytojo vaidmuo, ugdant studentų mokymosi savarankiškumą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai