Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų vaidmuo mokinių profesiniam apsisprendimui: situacija ir pagrindinės problemos
PROFESINIO RENGIMO PROBEMOS
Aistė Antanaitienė
Laima Sajienė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.29.1183
PDF

Reikšminiai žodžiai

profesinis apsisprendimas
bendrojo ugdymo mokykla
profesinio mokymo įstaiga
ugdymas karjerai

Kaip cituoti

Antanaitienė A. ir Sajienė L. (2012) „Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų vaidmuo mokinių profesiniam apsisprendimui: situacija ir pagrindinės problemos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 290, p. 133-143. doi: 10.15388/ActPaed.2012.29.1183.

Santrauka

Edukologijos doktorantė
VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287 Kaunas. Tel. (8 37)22 17 23
El. paštas: www.kaupa.lt

Profesorė socialinių mokslų daktarė
Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedra
 K. Donelaičio g. 52-401/402, LT-44244 Kaunas. Tel. (8 37) 327 827
 http://edukologija.vdu.lt

Straipsnyje pabrėžiama, kad reikia naujo požiūrio į profesinį apsisprendimą, kaip vieną iš esminių žmogaus ugdymo karjerai tikslų. Šio požiūrio esmė – dėmesio sutelkimas į objektyviuosius ir subjektyviuosius veiksnius, lemiančius žmogaus profesinį apsisprendimą. Šiomis konceptualiomis nuostatomis grindžiant profesinio apsisprendimo sampratą, svarbus uždavinys tenka žmogaus ugdymo institucijoms – sukurti tokią ugdymo karjerai sistemą, kuri sudarytų prielaidas jaunam žmogui pirmiausia pažinti save kaip asmenybę. Tačiau tyrimo rezultatai parodė, kad bendrojo ugdymo mokyklose, palyginti su profesinio mokymo įstaigomis, daugiau dėmesio skiriama profesinio apsisprendimo problematikai. Profesinio informavimo taškų vaidmuo mokyklose dar nėra reikšmingas, nes mažai dėmesio skiriama individualiam darbui su mokiniais, jų profesiniam kryptingumui nustatyti, tolesnei karjerai projektuoti. Mokyklose dirbančių psichologų, socialinių darbuotojų ir profesijos konsultantų veikla ugdymo karjerai procese yra nepakankama.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.