Darbo rinkos segregacija pagal lytį ar lyčių vaidmenų detradicionalizacija?
PROFESINIO RENGIMO PROBEMOS
Natalija Mažeikienė
Agnė Dorelaitienė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.29.1184
PDF

Reikšminiai žodžiai

darbo pasidalijimas pagal lytį
vertikali ir horizontali darbo rinkos segregacija
habitus
lyčių socializacija
habituacija
biografinis metodas
hegemoninis vyriškumas

Kaip cituoti

Mažeikienė N. ir Dorelaitienė A. (2012) „Darbo rinkos segregacija pagal lytį ar lyčių vaidmenų detradicionalizacija?“, Acta Paedagogica Vilnensia, 290, p. 144-159. doi: 10.15388/ActPaed.2012.29.1184.

Santrauka

Profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedra
K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas. Tel. +370 37 327 967
El. paštas: n.mazeikiene@adm.vdu.lt

Sociologijos doktorantė
Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedra
K. Donelaičio g. 20, LT-44239 Kaunas
El. paštas: agne_dorelaitiene@yahoo.com

Straipsnyje diskutuojama, kaip socialinio konstravimo procese per lyčių socializaciją, habituaciją ir nematomojo, paslėptojo ugdymo programą sukuriamos horizontalios profesinių sričių segregacijos prielaidos: moterys dominuoja pagal skaičių švietimo sistemoje, socialinio darbo, slaugos, paslaugų srityje; vyrai – pramonės, technologijų, vadovavimo srityse. Aptariamas socialinių darbuotojų vyrų, dirbančių tradiciškai moteriška laikomoje socialinio darbo srityje, edukacinės patirties ir profesinio identiteto formavimosi atvejis. Biografinio tyrimo metodu atskleidžiama asmeninių naratyvų ir socialinių struktūrų kuriamų dominuojančių diskursų sąveika.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.