Katalikiškojo ugdymo sampratų lyginamoji analizė: jėzuitiškoji ir kunigo Luigi Giussani koncepcijos
Straipsniai
Juozapas Labokas
Vilniaus jėzuitų gimnazija
Publikuota 2019-07-12
https://doi.org/10.15388/ActPaed.42.3
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

katalikiškasis ugdymas
jėzuitiškoji pedagogika
Luigi Giussani

Kaip cituoti

LabokasJ. (2019) „Katalikiškojo ugdymo sampratų lyginamoji analizė: jėzuitiškoji ir kunigo Luigi Giussani koncepcijos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 420, p. 43-58. doi: 10.15388/ActPaed.42.3.

Santrauka

 Sekuliarizacija, globalizacija, vertybių kaita – nūdienos iššūkiai, su kuriais susiduria ne tik edukologai praktikai, bet ir teoretikai. Į šiuos iššūkius pravartu pažvelgti iš katalikiškojo ugdymo paradigmos pozicijų. Kaip ši ugdymo paradigma prisitaiko prie šiuolaikinio pasaulio ir kaip siūlo spręsti aktualius klausimus, siekiama išsiaiškinti šiame straipsnyje, analizuojant dvi katalikiškojo ugdymo sampratas. Tai viena iš seniausių – šv. Ignaco Lojolos (jėzuitiškoji) – ir viena iš naujausių, XX a. antroje pusėje Italijoje dirbusio katalikų kunigo Luigi Giussani – ugdymo sampratos. Darbo tikslas – nustatyti ir įvertinti šių dviejų koncepcijų ypatumus ir jų santykį. Viliamasi, kad straipsnyje aptartos principinės šių koncepcijų nuostatos ir pateiktos įžvalgos bus vertingos katalikiškojo ugdymo tyrimų plėtotei. 

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.