T. 42 (2019): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 42 (2019)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2019-07-12

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
8-9
PDF

Straipsniai

Zanda Rubene | Linda Daniela | Dace Medne
Ne ta ranka – ne toks vaikas: kairiarankių vaikų ugdymas sovietinėje Latvijoje
Santraukos peržiūros 1123 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326 | Straipsnio (HTML) peržiūros 86
Lajos Somogyvári
Leninas kaip vaikas. Vizualinė propaganda ir pedagogika
Santraukos peržiūros 924 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268 | Straipsnio (HTML) peržiūros 97
Juozapas Labokas
Katalikiškojo ugdymo sampratų lyginamoji analizė: jėzuitiškoji ir kunigo Luigi Giussani koncepcijos
Santraukos peržiūros 1152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220 | Straipsnio (HTML) peržiūros 80
Birutė Pociūtė | Laima Bulotaitė | Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Konsultavimas mokykloje: keturių šalių konsultavimo profesionalų darbo ypatumų palyginimas
Santraukos peržiūros 1105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271 | Straipsnio (HTML) peržiūros 83
Rimantas Želvys | Kamchat Esenova | Ainur Rakhymberdiyeva
Mokyklų vadovų vadybinė patirtis ir universitetinės magistrantūros studijos: dviejų posocialistinių šalių palyginimas, pasinaudojant TIMSS 2015 ir PIRLS 2016 metų tyrimų duomenimis
Santraukos peržiūros 910 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213 | Straipsnio (HTML) peržiūros 101
Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė | Simona Merkytė
Mokytojų pasidalytoji lyderystė ir tarpasmeninė komunikacinė kompetencija
Santraukos peržiūros 1325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381 | Straipsnio (HTML) peržiūros 90
Aistė Burkė
Mokyklos estetinės ugdymo(si) aplinkos ir mokinių meninės saviraiškos sąsajos
Santraukos peržiūros 1380 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 659 | Straipsnio (HTML) peržiūros 395
Vaiva Grabauskienė | Rasa Lapėnienė
Ritmo supratimo ugdymas atliekant origamio aplikacijos užduotis antroje klasėje
Santraukos peržiūros 473 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347 | Straipsnio (HTML) peržiūros 168
Rūta Bružienė
Universitetų jungimas Lietuvoje: žiniasklaidos diskursai
Santraukos peržiūros 1178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228 | Straipsnio (HTML) peržiūros 72

Recenzijos

Jūratė Baranova
Diskusija apie posthumanistinį ugdymą
Santraukos peržiūros 843 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195 | Straipsnio (HTML) peržiūros 129

Pabaigos puslapiai

Informacija apie autorius
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 160
166-169
PDF
Reikalavimai „Acta paedagogica Vilnensia“ spausdinamiems straipsniams
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124
170-176
PDF