T. 42 (2019): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 42 (2019)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2019-07-12

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
8-9
PDF

Straipsniai

Zanda Rubene | Linda Daniela | Dace Medne
Ne ta ranka – ne toks vaikas: kairiarankių vaikų ugdymas sovietinėje Latvijoje
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 176 | Straipsnio (HTML) peržiūros 55
Lajos Somogyvári
Leninas kaip vaikas. Vizualinė propaganda ir pedagogika
Santraukos peržiūros 274 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 157 | Straipsnio (HTML) peržiūros 59
Juozapas Labokas
Katalikiškojo ugdymo sampratų lyginamoji analizė: jėzuitiškoji ir kunigo Luigi Giussani koncepcijos
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 123 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51
Birutė Pociūtė | Laima Bulotaitė | Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Konsultavimas mokykloje: keturių šalių konsultavimo profesionalų darbo ypatumų palyginimas
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 148 | Straipsnio (HTML) peržiūros 56
Rimantas Želvys | Kamchat Esenova | Ainur Rakhymberdiyeva
Mokyklų vadovų vadybinė patirtis ir universitetinės magistrantūros studijos: dviejų posocialistinių šalių palyginimas, pasinaudojant TIMSS 2015 ir PIRLS 2016 metų tyrimų duomenimis
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 134 | Straipsnio (HTML) peržiūros 70
Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė | Simona Merkytė
Mokytojų pasidalytoji lyderystė ir tarpasmeninė komunikacinė kompetencija
Santraukos peržiūros 388 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207 | Straipsnio (HTML) peržiūros 55
Aistė Burkė
Mokyklos estetinės ugdymo(si) aplinkos ir mokinių meninės saviraiškos sąsajos
Santraukos peržiūros 398 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 254 | Straipsnio (HTML) peržiūros 92
Vaiva Grabauskienė | Rasa Lapėnienė
Ritmo supratimo ugdymas atliekant origamio aplikacijos užduotis antroje klasėje
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173 | Straipsnio (HTML) peržiūros 115
Rūta Bružienė
Universitetų jungimas Lietuvoje: žiniasklaidos diskursai
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 143 | Straipsnio (HTML) peržiūros 46

Recenzijos

Jūratė Baranova
Diskusija apie posthumanistinį ugdymą
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113 | Straipsnio (HTML) peržiūros 46

Pabaigos puslapiai

Informacija apie autorius
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 98
166-169
PDF
Reikalavimai „Acta paedagogica Vilnensia“ spausdinamiems straipsniams
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
170-176
PDF