T. 42 (2019): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 42 (2019)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2019-07-12

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 73
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
8-9
PDF

Straipsniai

Zanda Rubene | Linda Daniela | Dace Medne
Ne ta ranka – ne toks vaikas: kairiarankių vaikų ugdymas sovietinėje Latvijoje
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 169 | Straipsnio (HTML) peržiūros 54
Lajos Somogyvári
Leninas kaip vaikas. Vizualinė propaganda ir pedagogika
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 153 | Straipsnio (HTML) peržiūros 59
Juozapas Labokas
Katalikiškojo ugdymo sampratų lyginamoji analizė: jėzuitiškoji ir kunigo Luigi Giussani koncepcijos
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Birutė Pociūtė | Laima Bulotaitė | Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Konsultavimas mokykloje: keturių šalių konsultavimo profesionalų darbo ypatumų palyginimas
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 141 | Straipsnio (HTML) peržiūros 54
Rimantas Želvys | Kamchat Esenova | Ainur Rakhymberdiyeva
Mokyklų vadovų vadybinė patirtis ir universitetinės magistrantūros studijos: dviejų posocialistinių šalių palyginimas, pasinaudojant TIMSS 2015 ir PIRLS 2016 metų tyrimų duomenimis
Santraukos peržiūros 272 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 125 | Straipsnio (HTML) peržiūros 69
Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė | Simona Merkytė
Mokytojų pasidalytoji lyderystė ir tarpasmeninė komunikacinė kompetencija
Santraukos peržiūros 370 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 198 | Straipsnio (HTML) peržiūros 54
Aistė Burkė
Mokyklos estetinės ugdymo(si) aplinkos ir mokinių meninės saviraiškos sąsajos
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235 | Straipsnio (HTML) peržiūros 91
Vaiva Grabauskienė | Rasa Lapėnienė
Ritmo supratimo ugdymas atliekant origamio aplikacijos užduotis antroje klasėje
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 171 | Straipsnio (HTML) peržiūros 110
Rūta Bružienė
Universitetų jungimas Lietuvoje: žiniasklaidos diskursai
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 133 | Straipsnio (HTML) peržiūros 45

Recenzijos

Jūratė Baranova
Diskusija apie posthumanistinį ugdymą
Santraukos peržiūros 304 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106 | Straipsnio (HTML) peržiūros 46

Pabaigos puslapiai

Informacija apie autorius
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
166-169
PDF
Reikalavimai „Acta paedagogica Vilnensia“ spausdinamiems straipsniams
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
170-176
PDF