T. 42 (2019): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 42 (2019)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2019-07-12

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 212 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 63
8-9
PDF

Straipsniai

Zanda Rubene | Linda Daniela | Dace Medne
Ne ta ranka – ne toks vaikas: kairiarankių vaikų ugdymas sovietinėje Latvijoje
Santraukos peržiūros 1103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313 | Straipsnio (HTML) peržiūros 84
Lajos Somogyvári
Leninas kaip vaikas. Vizualinė propaganda ir pedagogika
Santraukos peržiūros 902 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256 | Straipsnio (HTML) peržiūros 92
Juozapas Labokas
Katalikiškojo ugdymo sampratų lyginamoji analizė: jėzuitiškoji ir kunigo Luigi Giussani koncepcijos
Santraukos peržiūros 1119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 204 | Straipsnio (HTML) peržiūros 78
Birutė Pociūtė | Laima Bulotaitė | Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė
Konsultavimas mokykloje: keturių šalių konsultavimo profesionalų darbo ypatumų palyginimas
Santraukos peržiūros 1072 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257 | Straipsnio (HTML) peržiūros 81
Rimantas Želvys | Kamchat Esenova | Ainur Rakhymberdiyeva
Mokyklų vadovų vadybinė patirtis ir universitetinės magistrantūros studijos: dviejų posocialistinių šalių palyginimas, pasinaudojant TIMSS 2015 ir PIRLS 2016 metų tyrimų duomenimis
Santraukos peržiūros 896 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201 | Straipsnio (HTML) peržiūros 100
Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė | Simona Merkytė
Mokytojų pasidalytoji lyderystė ir tarpasmeninė komunikacinė kompetencija
Santraukos peržiūros 1295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364 | Straipsnio (HTML) peržiūros 87
Aistė Burkė
Mokyklos estetinės ugdymo(si) aplinkos ir mokinių meninės saviraiškos sąsajos
Santraukos peržiūros 1349 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 634 | Straipsnio (HTML) peržiūros 375
Vaiva Grabauskienė | Rasa Lapėnienė
Ritmo supratimo ugdymas atliekant origamio aplikacijos užduotis antroje klasėje
Santraukos peržiūros 453 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 329 | Straipsnio (HTML) peržiūros 167
Rūta Bružienė
Universitetų jungimas Lietuvoje: žiniasklaidos diskursai
Santraukos peržiūros 1148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 218 | Straipsnio (HTML) peržiūros 71

Recenzijos

Jūratė Baranova
Diskusija apie posthumanistinį ugdymą
Santraukos peržiūros 830 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 186 | Straipsnio (HTML) peržiūros 121

Pabaigos puslapiai

Informacija apie autorius
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 153
166-169
PDF
Reikalavimai „Acta paedagogica Vilnensia“ spausdinamiems straipsniams
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124
170-176
PDF