Mokytojų pasidalytoji lyderystė ir tarpasmeninė komunikacinė kompetencija
Straipsniai
Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė
Vytautas Magnus University
Simona Merkytė
Vilnius Baltupiai Progymnasium
Publikuota 2019-07-12
https://doi.org/10.15388/ActPaed.42.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

mokytojas
pasidalytoji lyderystė
tarpasmeninė komunikacija
kompetencija

Kaip cituoti

Nedzinskaitė-Mačiūnienė R. ir Merkytė S. (2019) „Mokytojų pasidalytoji lyderystė ir tarpasmeninė komunikacinė kompetencija“, Acta Paedagogica Vilnensia, 420, p. 85-95. doi: 10.15388/ActPaed.42.6.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – atskleisti, kaip mokytojų turima tarpasmeninė komunikacinė kompetencija gali lemti jų pasidalytąją lyderystę. Empirinis tyrimas atliktas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Tiesinė regresinė analizė atskleidė, kad mokytojų turima tarpasmeninė komunikacinė kompetencija turi teigiamą prognostinę galią mokytojų veikimui remiantis pasidalytąja lyderyste. Nustatyta, kad tarpasmeninės komunikacijos dimensijos, tokios kaip aiškumas ir patikimumas (tai gebėjimai: aiškiai perteikti informaciją; pasitikėti žmonėmis ir jų žiniomis; dalijimasis savo patirtimi; ir kt.) bei artimumas (tai gebėjimas gerai pažinti kolegas; domėjimasis kolegų veikla; įsitraukimas į neformalias veiklas kartu su kolegomis; ir kt.) yra pozityviai teigiamai susijusios su mokytojų pasidalytąja lyderyste. O tokios tarpasmeninės komunikacijos dimensijos kaip rišlumas, keitimasis informacija, asmeninė komunikacija, pasitikėjimas neturi teigiamos prognostinės galios mokytojų pasidalytajai lyderystei. Nors tyrimo imtis nereprezentatyvi (N=154) daryti išvadas Lietuvos mastu, tačiau atlikto tyrimo rezultatai išryškina tam tikras tendencijas, kurios priverčia kreipti dėmesį į mokytojų tarpasmeninės komunikacijos gebėjimų stiprinimą, kaip būtinybę, siekiant, kad mokytojų bendruomenėse vyrautų pasidalytoji lyderystė. Straipsnyje yra teikiamos tiek teorinės, tiek praktinės įžvalgos apie mokytojų pasidalytosios lyderystės ir ją lemiančios tarpasmeninės kompetencijos svarbą. 

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.