Pradedančiųjų dirbti mokytojų žinios ir įsitikinimai apie švietimą darniam vystymuisi
Straipsniai
Olena Zhukova
Daugavpils University, Latvia
Ilona Fjodorova
Daugavpils University, Latvia
Dzintra Iliško
Daugavpils University, Latvia
Publikuota 2020-09-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.44.3
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

pradedantys dirbti mokytojai
švietimas darniam vystymuisi (ŠDV)
mokytojų įsitikinimai
žinios
supratimas

Kaip cituoti

Zhukova O., Fjodorova I. ir Iliško D. (2020) „Pradedančiųjų dirbti mokytojų žinios ir įsitikinimai apie švietimą darniam vystymuisi“, Acta Paedagogica Vilnensia, 440, p. 34-44. doi: 10.15388/ActPaed.44.3.

Santrauka

Švietimo darniam vystymuisi (ŠDV) tikslų įtraukimas į ugdymo turinį yra vienas pagrindinių tarptautinių ir Latvijos švietimo politikos prioritetų. Vis dėlto ŠDV įgyvendinimas dažnai priklauso nuo mokytojų turimų teorinių žinių bei praktinės ekspertizės, nuo jų įsitikinimų ir entuziazmo. Visuotinai pripažįstama, kad mokytojų įsitikinimai turi įtakos jų sprendimams pasirinkti ugdymo turinį, ugdomuosius procesus ir vertinimą. Nors pedagogų ugdyme mokytojų turimos pedagoginės žinios ir įsitikinimai sulaukia daug dėmesio ir teigiama, kad mokytojų pasirengimas ir ketinimai integruoti ŠDV priklauso nuo jų įsitikimų ir turimų žinių, pradedančiųjų dirbti mokytojų žinios ir nuomonė apie darnų vystymąsi ir ŠDV yra veik nenagrinėti. Dalis tyrėjų teigia, kad pradedantys dirbti mokytojai turi ribotą supratimą apie darnumą ir ŠDV. Šis straipsnis pristato fenomenologinį tyrimą, atliktą su 32 Latvijoje pradedančiais dirbti mokytojais, kuriuo parodoma, kaip šie mokytojai supranta, priima bei patiria ŠDV ir kaip ŠDV yra susijęs su jų profesine praktika. Empirinio tyrimo duomenys surinkti pasirinkus pusiau struktūruotų interviu, klausimynų ir fokus grupių diskusijų metodus. Atliktas tyrimas parodė, kad pradedantys dirbti mokytojai skirtingai konceptualizuoja darnumą ir ŠDV. Šio tyrimo įžvalgos gali padėti geriau suprasti pirmosios ir antrosios pakopos pedagogų rengimo programose esančias mokymo ir mokymosi praktikas bei gali paskatinti mokytojus tinkamiau įgyvendinti ŠDV.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.