T. 44 (2020): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 44 (2020)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2020-09-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15

Straipsniai

Michael Young
Žinojimas ir švietimo sociologija
Santraukos peržiūros 347 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 197 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Rimantas Želvys | Rita Dukynaitė | Jogaila Vaitekaitis | Audronė Jakaitienė
Švietimo tikslų transformacija į rezultatų rodiklius Lietuvos ir tarptautinėje švietimo politikoje
Santraukos peržiūros 365 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220 | Straipsnio (HTML) peržiūros 60
Olena Zhukova | Ilona Fjodorova | Dzintra Iliško
Pradedančiųjų dirbti mokytojų žinios ir įsitikinimai apie švietimą darniam vystymuisi
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 160 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23
Asta Dilytė | Daiva Skučienė | Eugenijus Dunajevas
Visos dienos mokyklos steigimas Lietuvoje: institucinė analizė
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 144 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29
Inese Stars | Zanda Rubene
Paauglių supratimas apie sveikatos informacijos įvertinimą kaip kritinis jų sveikatos raštingumo komponentas: fenomenografinė studija
Santraukos peržiūros 297 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Ina Grasmane | Anita Pipere
Psichopedagoginė intervencija kaip vaikų dvasinio intelekto vystymasis: teorinio pagrindo paieškos
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 144 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Agnė Brandišauskienė | Aušra Daugirdienė | Jūratė Česnavičienė | Ramutė Bruzgelevičienė
Žemų mokymosi pasiekimų įveikos paieška: neurodidaktinės įžvalgos
Santraukos peržiūros 482 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235 | Straipsnio (HTML) peržiūros 37
Aušra Žemgulienė
Istorinio laiko supratimas pradinėse klasėse: ugdymo lūkesčiai ir pasiekimai
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36
Aušra Degutytė-Kančauskienė
Mokėjimo mokytis kompetencijos aktualizavimo tyrimas chemijos pamokose
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Birutė Aleksandravičiūtė | Kęstutis Liekis
Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos aukštosiose mokyklose: komandomis grįstas mokymas(is)
Santraukos peržiūros 378 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 162 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30
Marija Griniuk
Performanso pedagogika: „Fluxus“ pedagogikos metodų taikymas šiuolaikiniame Lietuvos kontekste
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 134 | Straipsnio (HTML) peržiūros 22

Kita

Arūnas Poviliūnas
Apie mokytojų rengimo būdus ir jų institucionalizavimą
Santraukos peržiūros 431 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 115 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25

Kronika

Vita Venslovaitė
Apie Jūratės Baranovos ir Lilijos Duoblienės metodinę priemonę „Filosofija vaikams“
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10

Pabaigos puslapiai

Apie autorius
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
173-178
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
179-184
PDF