T. 44 (2020): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 44 (2020)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2020-09-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21

Straipsniai

Michael Young
Žinojimas ir švietimo sociologija
Santraukos peržiūros 439 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317 | Straipsnio (HTML) peržiūros 43
Rimantas Želvys | Rita Dukynaitė | Jogaila Vaitekaitis | Audronė Jakaitienė
Švietimo tikslų transformacija į rezultatų rodiklius Lietuvos ir tarptautinėje švietimo politikoje
Santraukos peržiūros 522 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 467 | Straipsnio (HTML) peržiūros 179
Olena Zhukova | Ilona Fjodorova | Dzintra Iliško
Pradedančiųjų dirbti mokytojų žinios ir įsitikinimai apie švietimą darniam vystymuisi
Santraukos peržiūros 407 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 267 | Straipsnio (HTML) peržiūros 42
Asta Dilytė | Daiva Skučienė | Eugenijus Dunajevas
Visos dienos mokyklos steigimas Lietuvoje: institucinė analizė
Santraukos peržiūros 423 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Inese Stars | Zanda Rubene
Paauglių supratimas apie sveikatos informacijos įvertinimą kaip kritinis jų sveikatos raštingumo komponentas: fenomenografinė studija
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 176 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Ina Grasmane | Anita Pipere
Psichopedagoginė intervencija kaip vaikų dvasinio intelekto vystymasis: teorinio pagrindo paieškos
Santraukos peržiūros 416 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217 | Straipsnio (HTML) peržiūros 32
Agnė Brandišauskienė | Aušra Daugirdienė | Jūratė Česnavičienė | Ramutė Bruzgelevičienė
Žemų mokymosi pasiekimų įveikos paieška: neurodidaktinės įžvalgos
Santraukos peržiūros 589 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 349 | Straipsnio (HTML) peržiūros 56
Aušra Žemgulienė
Istorinio laiko supratimas pradinėse klasėse: ugdymo lūkesčiai ir pasiekimai
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195 | Straipsnio (HTML) peržiūros 63
Aušra Degutytė-Kančauskienė
Mokėjimo mokytis kompetencijos aktualizavimo tyrimas chemijos pamokose
Santraukos peržiūros 385 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191 | Straipsnio (HTML) peržiūros 57
Birutė Aleksandravičiūtė | Kęstutis Liekis
Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos aukštosiose mokyklose: komandomis grįstas mokymas(is)
Santraukos peržiūros 505 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 261 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51
Marija Griniuk
Performanso pedagogika: „Fluxus“ pedagogikos metodų taikymas šiuolaikiniame Lietuvos kontekste
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 204 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30

Kita

Arūnas Poviliūnas
Apie mokytojų rengimo būdus ir jų institucionalizavimą
Santraukos peržiūros 492 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173 | Straipsnio (HTML) peržiūros 47

Kronika

Vita Venslovaitė
Apie Jūratės Baranovos ir Lilijos Duoblienės metodinę priemonę „Filosofija vaikams“
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16

Pabaigos puslapiai

Apie autorius
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
173-178
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
179-184
PDF