T. 44 (2020): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 44 (2020)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2020-09-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9

Straipsniai

Michael Young
Žinojimas ir švietimo sociologija
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Rimantas Želvys | Rita Dukynaitė | Jogaila Vaitekaitis | Audronė Jakaitienė
Švietimo tikslų transformacija į rezultatų rodiklius Lietuvos ir tarptautinėje švietimo politikoje
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38
Olena Zhukova | Ilona Fjodorova | Dzintra Iliško
Pradedančiųjų dirbti mokytojų žinios ir įsitikinimai apie švietimą darniam vystymuisi
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Asta Dilytė | Daiva Skučienė | Eugenijus Dunajevas
Visos dienos mokyklos steigimas Lietuvoje: institucinė analizė
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79 | Straipsnio (HTML) peržiūros 19
Inese Stars | Zanda Rubene
Paauglių supratimas apie sveikatos informacijos įvertinimą kaip kritinis jų sveikatos raštingumo komponentas: fenomenografinė studija
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Ina Grasmane | Anita Pipere
Psichopedagoginė intervencija kaip vaikų dvasinio intelekto vystymasis: teorinio pagrindo paieškos
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79 | Straipsnio (HTML) peržiūros 11
Agnė Brandišauskienė | Aušra Daugirdienė | Jūratė Česnavičienė | Ramutė Bruzgelevičienė
Žemų mokymosi pasiekimų įveikos paieška: neurodidaktinės įžvalgos
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 118 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Aušra Žemgulienė
Istorinio laiko supratimas pradinėse klasėse: ugdymo lūkesčiai ir pasiekimai
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15
Aušra Degutytė-Kančauskienė
Mokėjimo mokytis kompetencijos aktualizavimo tyrimas chemijos pamokose
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Birutė Aleksandravičiūtė | Kęstutis Liekis
Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos aukštosiose mokyklose: komandomis grįstas mokymas(is)
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13
Marija Griniuk
Performanso pedagogika: „Fluxus“ pedagogikos metodų taikymas šiuolaikiniame Lietuvos kontekste
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13

Kita

Arūnas Poviliūnas
Apie mokytojų rengimo būdus ir jų institucionalizavimą
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10

Kronika

Vita Venslovaitė
Apie Jūratės Baranovos ir Lilijos Duoblienės metodinę priemonę „Filosofija vaikams“
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15 | Straipsnio (HTML) peržiūros 5

Pabaigos puslapiai

Apie autorius
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
173-178
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
179-184
PDF