T. 44 (2020): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 44 (2020)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2020-09-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48 | Straipsnio (HTML) peržiūros 20

Straipsniai

Michael Young
Žinojimas ir švietimo sociologija
Santraukos peržiūros 401 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257 | Straipsnio (HTML) peržiūros 42
Rimantas Želvys | Rita Dukynaitė | Jogaila Vaitekaitis | Audronė Jakaitienė
Švietimo tikslų transformacija į rezultatų rodiklius Lietuvos ir tarptautinėje švietimo politikoje
Santraukos peržiūros 472 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 412 | Straipsnio (HTML) peržiūros 140
Olena Zhukova | Ilona Fjodorova | Dzintra Iliško
Pradedančiųjų dirbti mokytojų žinios ir įsitikinimai apie švietimą darniam vystymuisi
Santraukos peržiūros 386 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 232 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41
Asta Dilytė | Daiva Skučienė | Eugenijus Dunajevas
Visos dienos mokyklos steigimas Lietuvoje: institucinė analizė
Santraukos peržiūros 387 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 209 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Inese Stars | Zanda Rubene
Paauglių supratimas apie sveikatos informacijos įvertinimą kaip kritinis jų sveikatos raštingumo komponentas: fenomenografinė studija
Santraukos peržiūros 334 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 153 | Straipsnio (HTML) peržiūros 34
Ina Grasmane | Anita Pipere
Psichopedagoginė intervencija kaip vaikų dvasinio intelekto vystymasis: teorinio pagrindo paieškos
Santraukos peržiūros 398 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 188 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Agnė Brandišauskienė | Aušra Daugirdienė | Jūratė Česnavičienė | Ramutė Bruzgelevičienė
Žemų mokymosi pasiekimų įveikos paieška: neurodidaktinės įžvalgos
Santraukos peržiūros 557 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300 | Straipsnio (HTML) peržiūros 49
Aušra Žemgulienė
Istorinio laiko supratimas pradinėse klasėse: ugdymo lūkesčiai ir pasiekimai
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 164 | Straipsnio (HTML) peržiūros 49
Aušra Degutytė-Kančauskienė
Mokėjimo mokytis kompetencijos aktualizavimo tyrimas chemijos pamokose
Santraukos peržiūros 365 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 167 | Straipsnio (HTML) peržiūros 54
Birutė Aleksandravičiūtė | Kęstutis Liekis
Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos aukštosiose mokyklose: komandomis grįstas mokymas(is)
Santraukos peržiūros 487 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234 | Straipsnio (HTML) peržiūros 48
Marija Griniuk
Performanso pedagogika: „Fluxus“ pedagogikos metodų taikymas šiuolaikiniame Lietuvos kontekste
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 170 | Straipsnio (HTML) peržiūros 29

Kita

Arūnas Poviliūnas
Apie mokytojų rengimo būdus ir jų institucionalizavimą
Santraukos peržiūros 470 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 151 | Straipsnio (HTML) peržiūros 41

Kronika

Vita Venslovaitė
Apie Jūratės Baranovos ir Lilijos Duoblienės metodinę priemonę „Filosofija vaikams“
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15

Pabaigos puslapiai

Apie autorius
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
173-178
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
179-184
PDF