T. 44 (2020): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 44 (2020)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2020-09-01

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113
1-7
PDF
Irena Stonkuvienė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55 | Straipsnio (HTML) peržiūros 23

Straipsniai

Michael Young
Žinojimas ir švietimo sociologija
Santraukos peržiūros 555 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 401 | Straipsnio (HTML) peržiūros 51
Rimantas Želvys | Rita Dukynaitė | Jogaila Vaitekaitis | Audronė Jakaitienė
Švietimo tikslų transformacija į rezultatų rodiklius Lietuvos ir tarptautinėje švietimo politikoje
Santraukos peržiūros 705 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 621 | Straipsnio (HTML) peržiūros 349
Olena Zhukova | Ilona Fjodorova | Dzintra Iliško
Pradedančiųjų dirbti mokytojų žinios ir įsitikinimai apie švietimą darniam vystymuisi
Santraukos peržiūros 528 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351 | Straipsnio (HTML) peržiūros 55
Asta Dilytė | Daiva Skučienė | Eugenijus Dunajevas
Visos dienos mokyklos steigimas Lietuvoje: institucinė analizė
Santraukos peržiūros 519 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343 | Straipsnio (HTML) peržiūros 59
Inese Stars | Zanda Rubene
Paauglių supratimas apie sveikatos informacijos įvertinimą kaip kritinis jų sveikatos raštingumo komponentas: fenomenografinė studija
Santraukos peržiūros 457 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 239 | Straipsnio (HTML) peržiūros 43
Ina Grasmane | Anita Pipere
Psichopedagoginė intervencija kaip vaikų dvasinio intelekto vystymasis: teorinio pagrindo paieškos
Santraukos peržiūros 477 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40
Agnė Brandišauskienė | Aušra Daugirdienė | Jūratė Česnavičienė | Ramutė Bruzgelevičienė
Žemų mokymosi pasiekimų įveikos paieška: neurodidaktinės įžvalgos
Santraukos peržiūros 738 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 514 | Straipsnio (HTML) peržiūros 78
Aušra Žemgulienė
Istorinio laiko supratimas pradinėse klasėse: ugdymo lūkesčiai ir pasiekimai
Santraukos peržiūros 397 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253 | Straipsnio (HTML) peržiūros 115
Aušra Degutytė-Kančauskienė
Mokėjimo mokytis kompetencijos aktualizavimo tyrimas chemijos pamokose
Santraukos peržiūros 445 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 267 | Straipsnio (HTML) peržiūros 80
Birutė Aleksandravičiūtė | Kęstutis Liekis
Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos aukštosiose mokyklose: komandomis grįstas mokymas(is)
Santraukos peržiūros 605 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351 | Straipsnio (HTML) peržiūros 60
Marija Griniuk
Performanso pedagogika: „Fluxus“ pedagogikos metodų taikymas šiuolaikiniame Lietuvos kontekste
Santraukos peržiūros 449 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36

Kita

Arūnas Poviliūnas
Apie mokytojų rengimo būdus ir jų institucionalizavimą
Santraukos peržiūros 561 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 219 | Straipsnio (HTML) peržiūros 69

Kronika

Vita Venslovaitė
Apie Jūratės Baranovos ir Lilijos Duoblienės metodinę priemonę „Filosofija vaikams“
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17

Pabaigos puslapiai

Apie autorius
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
173-178
PDF
Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
179-184
PDF