Kaip universiteto administracijos darbuotojai supranta inkliuziją aukštajame moksle
Straipsniai
Dita Nīmante
University of Latvia
Sanita Baranova
University of Latvia
Ligita Stramkale
University of Latvia
Publikuota 2021-09-08
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2021.46.6
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

inkliuzija
suvokimas
aukštasis mokslas
Latvijos universitetas

Kaip cituoti

Nīmante D., Baranova S. ir Stramkale L. (2021) „Kaip universiteto administracijos darbuotojai supranta inkliuziją aukštajame moksle“, Acta Paedagogica Vilnensia, 46, p. 90-104. doi: 10.15388/ActPaed.2021.46.6.

Santrauka

Straipsnyje tiriamas universiteto administracijos darbuotojų inkliuzijos aukštajame moksle suvokimas. Aprašomame tyrime pasitelkiamas Latvijos universitetas kaip atvejis siekiant atsakyti į šiuos tyrimo klausimus: kas yra inkliuzija aukštajame moksle, kaip užtikrinamas prieinamumas? Kokios paramos sistemos teikiamos studentams, turintiems specialiųjų poreikių? Kokia parama ir mokymai teikiami administracijos ir akademiniam personalui siekiant užtikrinti, kad būtų patenkinti įvairių studentų ugdymosi poreikiai? Tyrime taikoma tiriamoji ir aprašomoji metodologija, naudojamas interviu metodas ir pusiau struktūruota anketa. Imtį sudaro septyni visiems universiteto administravimo lygiams atstovaujantys administracijos darbuotojai. Rezultatai atskleidė, kad administracijos darbuotojai inkliuziją suvokia kaip aukštajame moksle naujai taikomą principą, pagal kurį įvairovė suvokia­ma plačiąja prasme. Pagalba teikiama visiems studentams, ji nėra skirta vien tik turintiesiems specialiųjų poreikių. Rezultatai taip pat rodo, kad nė vienas administracijos darbuotojas ar dėstytojas nebuvo apmokytas spręsti studentų specialiųjų poreikių klausimų.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.